| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/428/2013 Rady Powiatu Będzińskiego

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2013r., poz. 595) oraz art. 42 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013r., poz. 217 j.t.)

Rada Powiatu Będzińskiego

uchwala:

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Załącznika Nr 1 Statutu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej: pozycja „Przychodnia Specjalistyczna41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 40; tel. 265-16-44”, otrzymuje brzmienie:

„1Poradnia kardiologiczna

2. Poradnia diabetologiczna

3. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni diabetologicznej

4. Poradnia chorób tarczycy

5. Poradnia chirurgiczna

6. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni chirurgicznej

7. Poradnia neurologiczna

8. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni neurologicznej

9. Poradnia okulistyczna

10. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni okulistycznej

11. Poradnia otorynolaryngologiczna

12. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni otorynolaryngologicznej

13. Poradnia dermatologiczna

14. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni dermatologicznej

15. Poradnia urazowo-ortopedyczna

16. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni urazowo-ortopedycznej

17. Poradnia rehabilitacyjna

18. Poradnia urologiczna

19. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni urologicznej

20. Poradnia reumatologiczna

21. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni reumatologicznej

22. Poradnia położniczo – ginekologiczna

23. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni położniczo – ginekologicznej

24. Poradnia leczenia bólu

25. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni leczenia bólu

26. Poradnia wad postawy

27. Poradnia alergologiczna dla dzieci

28. Poradnia neurologiczna dla dzieci

29. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni neurologicznej dla dzieci

30. Poradnia lekarza rodzinnego

31. Poradnia zdrowia psychicznego

32. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

33. Poradnia medycyny pracy

34. Poradnia preluksacyjna

35. Hospicjum domowe

36. Poradnia nefrologiczna

37. Poradnia geriatryczna

38. Poradnia medycyny paliatywnej.

§ 2. Wprowadzić następującą zmianę do Załącznika Nr 2 do Statutu Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/314/2012 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia

2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej: poprzez wykreślenie zapisu w brzmieniu

„Zakład Rehabilitacji Leczniczej 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 32..

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Będzińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski


Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie, zgodnie z uchwałą nr 26/2012 Rady Społecznej z dnia 26 września 2012 roku, związane jest ze sprzedażą przez Powiat Będziński nieruchomości, w której znajduje się Zakład Rehabilitacji Leczniczej zlokalizowany w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 32 na rzecz NZOZ Powiatowe Centrum Rehabilitacji Sp.j. Jerzy Bąk, Leszek Pala, 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 32.

Zgodnie z § 1 ust. 1 uchwały nr XXVI/392/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/314/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej wprowadzono do załącznika nr 1 powyżej powołanego Statutu zmiany w postaci wykreślenia pozycji w brzmieniu: Zakład Rehabilitacji Leczniczej 42-500, ul. Zwycięstwa 31, tel. 267-47-62 1. Gabinety: fizykoterapii rehabilitacji, kinezyterapii,

hydroterapii, masażu leczniczego, magnetoterapii, sala gimnastyczna 2. Poradnia rehabilitacyjna dla dorosłych.

W związku z powyższym celowym jest również wykreślenie z załącznika nr 2 powyżej powołanego Statutu

(schemat organizacyjny) „Zakład Rehabilitacji Leczniczej 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 32„. Ponadto, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr XXVI/392/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/314/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej, w związku ze zmianą lokalizacji poradni preluksacyjnej i pracowni ultrasonografii, zmieniono załącznik nr 1 powyżej powołanego Statutu. Celem ujednolicenia numeracji koniecznym jest podjęcie w tym zakresie uchwały.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( Dz.U.2001.79.854 j.t.) treść przedmiotowej uchwały została przedstawiona do zaopiniowania Związkom Zawodowym oraz Organizacjom Związkowym działającym przy PZZOZ Będzin ul. Małachowskiego 12. Związki Zawodowe oraz Organizacje Związkowe działające przy PZZOZ nie wniosły uwag do treści przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego


Emil Bystrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »