| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/287/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Myszków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594), art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 385), art.34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 1173) Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny biletów za przewóz osób środkami lokalnego transportu zbiorowego w Myszkowie oraz opłaty dodatkowe w następującej wysokości:

1. Bilet jednorazowy:

1) bilet normalny - 2,40zł.

2) bilet ulgowy (50% nominału) - 1,20zł.

3) bilet socjalny - ważny na podstawie zaświadczenia z MOPS oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem - 0,30zł.

Przez bilet socjalny rozumie się bilet przysługujący osobom spełniającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej.

4) weekendowy bilet rodzinny uprawniający do nieograniczonych przejazdów na wszystkich liniach miejskich w soboty oraz niedziele dla rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów wraz z dziećmi do lat 16 - 10,00zł.

2. Bilet miesięczny:

1) na wszystkie linie miejskie - 92,60zł.

2) na jedną lub dwie linie miejskie - 71,30zł.

3) bilet socjalny imienny - ważny na wszystkie linie miejskie, na podstawie zaświadczenia z MOPS oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem -15,00zł.

4) szkolny - przysługujący uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na podstawie legitymacji szkolnej

a) na wszystkie linie miejskie - 44,20zł.

b) na jedną lub dwie linie miejskie - 35,80zł.             

3. Bilet okresowy imienny:

1) bilet 7 dniowy na wszystkie linie miejskie - 24,00zł.

2) bilet 7 dniowy na jedną lub dwie linie miejskie - 18,00zł.

3) bilet 14 dniowy na wszystkie linie miejskie - 46,00zł.

4) bilet 14 dniowy na jedną lub dwie linie miejskie - 35,00zł.

4. Opłaty dodatkowe:

1) za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 20x60x40(cm.) lub zwierzęcia - 2,40zł.

2) opłata przy zakupie biletu u kierowcy - 0,20zł.

3) za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego - 120,00zł.

4) za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 20x60x40(cm.) lub zwierzęcia bez ważnego biletu - 48,00zł.

5) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - 360,00zł.

§ 2. Do przejazdów ulgowych, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2 mają prawo następujące osoby:

1) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na podstawie legitymacji szkolnej;

2) dzieci od lat 4 do rozpoczęcia obowiązku szkolnego;

3) członkowie rodzin wielodzietnych i zastępczych zamieszkujących na terenie gminy Myszków, na podstawie karty "Nasza duża rodzina";

4) emeryci i renciści niepozostający w stosunku pracy, na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty albo ostatniego odcinka renty lub emerytury;

5) osoby z upośledzeniem słuchu, na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych;

6) honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie -18 litrów krwi pełnej -mężczyźni, 15 litrów krwi pełnej - kobiety lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, na podstawie legitymacji o przyznaniu odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" lub odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości.

§ 3. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej przysługują:

1) dzieciom do lat 4, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;

2) inwalidom zaliczanym do I grupy inwalidztwa, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem, za okazaniem legitymacji inwalidy I stopnia, na podstawie kopii orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub za okazaniem legitymacji wydanej przez właściwy organ dokumentujący stopień niepełnosprawności;

3) osobom z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok wraz z przewodnikiem;

4) uczniom szkół specjalnych i oddziałów specjalnych przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunem w czasie wspólnego przejazdu, na podstawie legitymacji szkolnej;

5) osobom, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia);

6) funkcjonariuszom straży miejskiej w czasie pełnienia służby, na podstawie legitymacji służbowej;

7) członkom Związku Inwalidów Wojennych RP oddział w Myszkowie, na podstawie legitymacji związkowej;

8) członkom Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Myszkowie, na podstawie legitymacji związkowej;

9) członkom Jurajskiego Związku Żołnierzy AK w Myszkowie, na podstawie legitymacji związkowej;

10) członkom Światowego Związku Żołnierzy AK w Myszkowie, na podstawie legitymacji związkowej;

11) osobom uhonorowanym tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Myszkowa", na podstawie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi;

12) pracownikom Urzędu Miasta w Myszkowie upoważnionym do kontroli jakości świadczonych usług publicznego transportu zbiorowego, na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta Myszkowa wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2013 tracą moc:

1. Uchwała Nr 7/66/XXIII/92 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 24 marca 1992r. w sprawie zmiany wysokości opłat za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego.

2. Uchwała Nr 61/VII/95 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/66/XXIII/92 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 24 marca 1992r. w sprawie zmiany wysokości opłat za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego.

3. Uchwała Nr 82/IX/95 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 8 czerwca 1995r. w sprawie zwolnień z opłat za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego.

4. Uchwała Nr XXVII/259/04 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zmiany opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Bugaj

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »