| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/287/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, wysokości opłat dodatkowych oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Myszków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594), art.8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 385), art.34a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz.U. z 2012r., poz. 1173) Rada Miasta w Myszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ceny biletów za przewóz osób środkami lokalnego transportu zbiorowego w Myszkowie oraz opłaty dodatkowe w następującej wysokości:

1. Bilet jednorazowy:

1) bilet normalny - 2,40zł.

2) bilet ulgowy (50% nominału) - 1,20zł.

3) bilet socjalny - ważny na podstawie zaświadczenia z MOPS oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem - 0,30zł.

Przez bilet socjalny rozumie się bilet przysługujący osobom spełniającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej.

4) weekendowy bilet rodzinny uprawniający do nieograniczonych przejazdów na wszystkich liniach miejskich w soboty oraz niedziele dla rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów wraz z dziećmi do lat 16 - 10,00zł.

2. Bilet miesięczny:

1) na wszystkie linie miejskie - 92,60zł.

2) na jedną lub dwie linie miejskie - 71,30zł.

3) bilet socjalny imienny - ważny na wszystkie linie miejskie, na podstawie zaświadczenia z MOPS oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem -15,00zł.

4) szkolny - przysługujący uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na podstawie legitymacji szkolnej

a) na wszystkie linie miejskie - 44,20zł.

b) na jedną lub dwie linie miejskie - 35,80zł.             

3. Bilet okresowy imienny:

1) bilet 7 dniowy na wszystkie linie miejskie - 24,00zł.

2) bilet 7 dniowy na jedną lub dwie linie miejskie - 18,00zł.

3) bilet 14 dniowy na wszystkie linie miejskie - 46,00zł.

4) bilet 14 dniowy na jedną lub dwie linie miejskie - 35,00zł.

4. Opłaty dodatkowe:

1) za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 20x60x40(cm.) lub zwierzęcia - 2,40zł.

2) opłata przy zakupie biletu u kierowcy - 0,20zł.

3) za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego - 120,00zł.

4) za przewóz bagażu o wymiarach powyżej 20x60x40(cm.) lub zwierzęcia bez ważnego biletu - 48,00zł.

5) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - 360,00zł.

§ 2. Do przejazdów ulgowych, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2 mają prawo następujące osoby:

1) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, na podstawie legitymacji szkolnej;

2) dzieci od lat 4 do rozpoczęcia obowiązku szkolnego;

3) członkowie rodzin wielodzietnych i zastępczych zamieszkujących na terenie gminy Myszków, na podstawie karty "Nasza duża rodzina";

4) emeryci i renciści niepozostający w stosunku pracy, na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty albo ostatniego odcinka renty lub emerytury;

5) osoby z upośledzeniem słuchu, na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych;

6) honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie -18 litrów krwi pełnej -mężczyźni, 15 litrów krwi pełnej - kobiety lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników, na podstawie legitymacji o przyznaniu odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" lub odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem tożsamości.

§ 3. Uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach komunikacji miejskiej przysługują:

1) dzieciom do lat 4, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka;

2) inwalidom zaliczanym do I grupy inwalidztwa, osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem, za okazaniem legitymacji inwalidy I stopnia, na podstawie kopii orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub za okazaniem legitymacji wydanej przez właściwy organ dokumentujący stopień niepełnosprawności;

3) osobom z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok wraz z przewodnikiem;

4) uczniom szkół specjalnych i oddziałów specjalnych przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wraz z opiekunem w czasie wspólnego przejazdu, na podstawie legitymacji szkolnej;

5) osobom, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia);

6) funkcjonariuszom straży miejskiej w czasie pełnienia służby, na podstawie legitymacji służbowej;

7) członkom Związku Inwalidów Wojennych RP oddział w Myszkowie, na podstawie legitymacji związkowej;

8) członkom Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Myszkowie, na podstawie legitymacji związkowej;

9) członkom Jurajskiego Związku Żołnierzy AK w Myszkowie, na podstawie legitymacji związkowej;

10) członkom Światowego Związku Żołnierzy AK w Myszkowie, na podstawie legitymacji związkowej;

11) osobom uhonorowanym tytułem "Honorowy Obywatel Miasta Myszkowa", na podstawie dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi;

12) pracownikom Urzędu Miasta w Myszkowie upoważnionym do kontroli jakości świadczonych usług publicznego transportu zbiorowego, na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta Myszkowa wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2013 tracą moc:

1. Uchwała Nr 7/66/XXIII/92 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 24 marca 1992r. w sprawie zmiany wysokości opłat za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego.

2. Uchwała Nr 61/VII/95 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/66/XXIII/92 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 24 marca 1992r. w sprawie zmiany wysokości opłat za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego.

3. Uchwała Nr 82/IX/95 Rady Miejskiej w Myszkowie z dnia 8 czerwca 1995r. w sprawie zwolnień z opłat za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego.

4. Uchwała Nr XXVII/259/04 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie zmiany opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Bugaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »