| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/254/2013 Rady Gminy Rudnik

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta gminy Rudnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.).

§ 1.

Upoważnia się Wójta Gminy Rudnik do:

1)wnoszenia wkładów oraz obejmowania i nabywania udziałów i akcji w spółkach – w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie gminy na dany rok budżetowy,

2)wnoszenie wkładów może nastąpić w gotówce, w formie aportu lub w formie nieodpłatnego przejęcia.

§ 2.

Zbycie przez Wójta Gminy Rudnik udziałów i akcji w spółkach, w których Gmina Rudnik jest udziałowcem lub akcjonariuszem będzie odbywało się w trybie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

§ 3.

Przed zaoferowaniem do zbycia udziałów i akcji dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki oraz oszacowanie wartości przedsiębiorstwa.

§ 4.

1)O zamiarze wniesienia wkładów, objęcia i nabycia udziałów i akcji oraz zbyciu udziałów i akcji Wójt Gminy Rudnik informuje Radę Gminy Rudnik.

2)O dokonanych czynnościach określonych w § 1 i 2 Wójt Gminy Rudnik informuje Radę Gminy Rudnik na najbliższej sesji rady.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXXII/234/2013 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Rudnik.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Kazimierz Lach


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących m.in. określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta. Natomiast, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 przywołanej powyżej ustawy do zadań wójta (burmistrza, prezydenta) należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Wcześniejsza uchwała została uchylona w związku z błędnym zapisem dotyczącym momentu wejścia w życie uchwały.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »