| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjów, zespołów szkół ogólnokształcących oraz psychologom, pedagogom i logopedom

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami)Rada Gminy Krzyżanowice obwieszcza

§ 1. Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia, tekst jednolity uchwały Nr. XVIII/36/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno- przedszkolnych, gimnazjów, zespołów szkół ogólnokształcących oraz psychologom, pedagogom i logopedom, uwzględniając zmiany wprowadzone :

1. Uchwałą Nr 0007.XVII.31.2012 r. Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 5 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/36/08 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24.04.2008r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno- przedszkolnych, gimnazjów, zespołów szkół ogólnokształcących oraz psychologom, pedagogom i logopedom

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/36/08
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 24 kwietnia 2008 roku.

w sprawie:ustaleniatygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych, gimnazjów, zespołów szkół ogólnokształcących oraz psychologom, pedagogom i logopedom.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art. 42 ust 6 i 7 pkt 2 i 3 oraz 91 „d” pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z 2006r. Dz.U.Nr97poz.674późn.zm.), po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Rady Gminy Krzyżanowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych, zespołów szkolno - przedszkolnych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz psychologom, pedagogom i logopedom według norm:

1) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:

1 oddział - 20 godzin,

2 oddziały - 12 godzin,

powyżej 2 oddziałów - 8 godzin;

2) dyrektor szkoły podstawowej , zespołu szkolno – przedszkolnego, gimnazjum, zespołu szkół ogólnokształcących liczącego:

do 6 oddziałów - 10 godzin,

od 7 do 8 oddziałów - 5 godzin,

od 9 do 16 oddziałów - 4 godziny,

od 17 i więcej oddziałów - 3 godziny;

3) pedagog, psycholog, logopeda - 24 godziny.

§ 2. Wicedyrektorzy placówek wymienionych w § 1 ust. 2 zobowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w wymiarze o 4 godzin wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »