| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.45.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15, art. 39 ust. 4 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) i art. 18 w związku z art. 228 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się statut Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 3.

Traci moc uchwała L.XIX/92/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 27 października 2010 r. w sprawie nadania statutu Świetlicy Środowiskowej w Nowej Wsi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.45.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy System Usług

(KSU)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »