| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 414/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

w sprawie   ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2013 r. poz. 594) w   związku z   art. 5c pkt 1   i art. 14 ust. 5   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z   2004 r. z   późniejszymi zmianami)  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich  
uchwala:  

§ 1.  

1.   Ustalić odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w   czasie przekraczającym wymiar zajęć, o   których mowa w   ust. 2, w   wysokości 1,00 zł.  

2.   Ustalić realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i   opieki w   przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, w   wymiarze 5   godzin dziennie.  

§ 2.  

Traci moc uchwała nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 20 grudnia 2010 r. w   sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie oraz uchwała nr 29/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 10 lutego 2011 r. w   sprawie: częściowej zmiany uchwały nr 10/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 20 grudnia 2010 r. w   sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§ 4.  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z   mocą obowiązującą od 1   września 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam Cebula  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »