| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/307/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 31 lipca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami ), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2013” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

1. Zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00 złotychw tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 złotych, w tym:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.000,00 złotych

2. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, poprzez zmniejszenie planu wydatków o kwotę 200.000,00 złotych

Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe po zmianach 7.513.112,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów  38.139.878,55 złote

Plan wydatków   38.621.895,55 złotych

Planowany deficyt budżetowy 482.017,00 złotych

§ 4.

1. Ustalić przychody budżetu w łącznej kwocie 5.085.217,56 złotych, które zostaną sfinansowane z

1.1 pożyczek w kwocie   262.467,00 złotych

1.2 kredytów w kwocie 4.522.808,45 złotych

1.3 wolnych środków w kwocie 299.942,11 złotych

2. Ustalić rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.603.200,56 złotych, z przeznaczeniem na spłatę:

2.1 pożyczek w kwocie 38.549,12 złotych

2.2 kredytów w kwocie 4.281.421,00 złotych

2.3 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 283.230,44 złotych

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIi/307/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 31 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIi/307/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 31 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIi/307/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 31 lipca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »