| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/317/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 594), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „ Dochody budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 139.548,00 złotych,w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 150.006,00 złotych w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 21.082,00 złote

2) zwiększyć dotacje na zadania własne gminy o kwotę 42.509,00 złotych

3) zwiększyć dotacje ze środków budżetu Unii Europejskiej o kwotę 86.415,00 złotych

2. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 10.458,00 złotych

1) zmniejszyć dochody własne o kwotę – 8.210,00 złotych

2) zmniejszyć dotacje ze środków Unii Europejskiej – 2.248,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „ Wydatki budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 139.548,00 złotych,w tym:

1. Zwiększyć wydatki  bieżące o kwotę 122.202,00 złote, w tym

1) zwiększyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 90.403,00 złote w tym:

a) zwiększyć wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.751,20 złote

Kwota zawiera środki na wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.751,20 złotych

b) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80.651,80 złotych

Kwota zawiera środki na wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 51.799,80 złotych

2) zmniejszyć dotacje o kwotę 10.000,00 złotych

3) zwiększyć wydatki na  świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 41.799,00 złotych

2. Zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 17.346,00 złotych

1) zwiększyć środki na zadania własne o kwotę  - 217.346,00 złotych

2) zmniejszyć środki na udzielenie dotacji o kwotę 200.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe po zmianach 7.530.458,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Wielkość udzielanych dotacji po zmianach 1.781.129,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 12 „Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy Wilkowice” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok,zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 7 „Plan finansowy zadań realizowanych przez gminę w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok. Wielkość dotacji po zmianach 811.196,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów   38.279.426,55 złotych

Plan wydatków    38.761.443,55 złote

Planowany deficyt budżetowy 482.017,00 złotych

§ 8.

1. Ustalić przychody budżetu w łącznej kwocie 5.062.453,74 złote, które zostaną sfinansowane z:

1.1 pożyczek w kwocie   262.467,00 złotych

1.2 kredytów w kwocie 4.500.044,63 złote

1.3 wolnych środków w kwocie 299.942,11 złotych

2. Ustalić rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.580.436,74 złotych, z przeznaczeniem na spłatę:

2.1 pożyczek w kwocie 15.785,30 złotych

2.2 kredytów w kwocie 4.281.421,00 złotych

2.3 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 283.230,44 złotych

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/317/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/317/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/317/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/317/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/317/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załacznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/317/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załacznik nr 16


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/317/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załacznik nr 7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »