| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/270/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art.14 ust.5, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) w związku z art.4 ust 1, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn.zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchylić Uchwałę nr XXX/262/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry.

§ 2. 1. Usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola i szkoły podstawowej.

2. Poza godzinami określonymi w ust.1 nieodpłatnie realizowane są zajęcia z religii oraz zajęcia organizowane
w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2 w wysokości 1 zł za każdą kolejną godzinę.

§ 4. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia oraz pozostałe warunki dotyczące świadczonych usług określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy przedszkolem bądź szkołą podstawową a rodzicem (prawnym opiekunem).

§ 5. W przypadku, gdy z danej rodziny do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Wyry uczęszcza drugie i kolejne dziecko, opłaty o których mowa w § 3 za wszystkie dzieci pomniejszone są o 50%.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry, Dyrektorom Gminnych Przedszkoli oraz Dyrektorom Zespołów Szkół.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wyry


Barbara Polok

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wasilewski

Aplikant adwokacki w Izbie Warszawskiej. Absolwent Wydziału Prawa EWSPiA w Warszawie, uczelni afiliowanej przy instytucie nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk utworzonej we współpracy ze Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa w Rzymie.


Zostań ekspertem portalu Infor.pl »