| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/270/2013 Rady Gminy Wyry

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art.14 ust.5, ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) w związku z art.4 ust 1, art.13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn.zm.)

Rada Gminy Wyry uchwala:

§ 1. Uchylić Uchwałę nr XXX/262/2013 Rady Gminy Wyry z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wyry.

§ 2. 1. Usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola i szkoły podstawowej.

2. Poza godzinami określonymi w ust.1 nieodpłatnie realizowane są zajęcia z religii oraz zajęcia organizowane
w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

§ 3. 1. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 2 w wysokości 1 zł za każdą kolejną godzinę.

§ 4. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia oraz pozostałe warunki dotyczące świadczonych usług określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy przedszkolem bądź szkołą podstawową a rodzicem (prawnym opiekunem).

§ 5. W przypadku, gdy z danej rodziny do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Wyry uczęszcza drugie i kolejne dziecko, opłaty o których mowa w § 3 za wszystkie dzieci pomniejszone są o 50%.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry, Dyrektorom Gminnych Przedszkoli oraz Dyrektorom Zespołów Szkół.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Wyry


Barbara Polok

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »