| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/230/13 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 21 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XXIV/169/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i   art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 rokuo samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U.z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z   pózn.zm.), art.14 ust.5 pkt.1w związku z   art.6 ust.1 pkt.2 i   w związku z   art.5c pkt.1 ustawy z   dnia 7   września 1991 rokuo systemie oświaty ( t.j Dz.U.z 2004 r Nr 256,poz.2572 z   póżn..zm.)  

Rada Miejska w   Koniecpolu  
uchwala co następuje :  

§ 1.  

§ 2   pkt1 uchwały w   sprawie ustalenia opłat za świadczenia w   publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Koniecpol otrzymuje nowe brzmienie:  

Opłata za zajęcia świadczone w   czasie przekraczjącym wymiar wskazany w   § 1   wynosi   1,00 zł   za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i   wychowawczych.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym woj.śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   września 2013 roku  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Mieczysław   Duda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »