| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.151.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d nadanego Uchwałą Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniony Uchwałą Nr PR.0007.261.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d zmieniony Uchwałą Nr PR.0007.261.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 2:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217),

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594),

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330),

- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.
Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).

2. W rozdziale V w § 15 w ust. 2:

a) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

35) Poradnia Medycyny Rodzinnej,

b) pkt 47 otrzymuje brzmienie:

47) Gabinet położnej środowiskowej,

c) po pkt 48 dodaje się:

- pkt 49 w brzmieniu:

49) Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

- pkt 50 w brzmieniu:

50) Poradnia chorób metabolicznych,

- pkt 51 w brzmieniu:

51) Poradnia leczenia bólu,

- pkt 52 w brzmieniu:

52) Poradnia proktologiczna,

- pkt 53 w brzmieniu:

53) Poradnia laryngologiczna dla dzieci,

- pkt 54 w brzmieniu:

54) Poradnia logopedyczna.

3. W załączniku Nr 1 do Statutu Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w wykazie komórek organizacyjnych Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

35) Poradnia Medycyny Rodzinnej,

b) pkt 47 otrzymuje brzmienie:

47) Gabinet położnej środowiskowej,

c) po pkt 48 dodaje się:

- pkt 49 w brzmieniu:

49) Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

- pkt 50 w brzmieniu:

50) Poradnia chorób metabolicznych,

- pkt 51 w brzmieniu:

51) Poradnia leczenia bólu,

- pkt 52 w brzmieniu:

52) Poradnia proktologiczna,

- pkt 53 w brzmieniu:

53) Poradnia laryngologiczna dla dzieci,

- pkt 54 w brzmieniu:

54) Poradnia logopedyczna.

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d stanowiący załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniony Uchwałą Nr PR.0007.261.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Marek Kobierski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »