| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.151.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d nadanego Uchwałą Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniony Uchwałą Nr PR.0007.261.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Specjalistycznej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d zmieniony Uchwałą Nr PR.0007.261.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I w § 2:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217),

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594),

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330),

- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.
Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).

2. W rozdziale V w § 15 w ust. 2:

a) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

35) Poradnia Medycyny Rodzinnej,

b) pkt 47 otrzymuje brzmienie:

47) Gabinet położnej środowiskowej,

c) po pkt 48 dodaje się:

- pkt 49 w brzmieniu:

49) Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

- pkt 50 w brzmieniu:

50) Poradnia chorób metabolicznych,

- pkt 51 w brzmieniu:

51) Poradnia leczenia bólu,

- pkt 52 w brzmieniu:

52) Poradnia proktologiczna,

- pkt 53 w brzmieniu:

53) Poradnia laryngologiczna dla dzieci,

- pkt 54 w brzmieniu:

54) Poradnia logopedyczna.

3. W załączniku Nr 1 do Statutu Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w wykazie komórek organizacyjnych Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

35) Poradnia Medycyny Rodzinnej,

b) pkt 47 otrzymuje brzmienie:

47) Gabinet położnej środowiskowej,

c) po pkt 48 dodaje się:

- pkt 49 w brzmieniu:

49) Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

- pkt 50 w brzmieniu:

50) Poradnia chorób metabolicznych,

- pkt 51 w brzmieniu:

51) Poradnia leczenia bólu,

- pkt 52 w brzmieniu:

52) Poradnia proktologiczna,

- pkt 53 w brzmieniu:

53) Poradnia laryngologiczna dla dzieci,

- pkt 54 w brzmieniu:

54) Poradnia logopedyczna.

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Niedurnego 50 d stanowiący załącznik do Uchwały
Nr PR.0007.8.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniony Uchwałą Nr PR.0007.261.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 listopada 2012 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Marek Kobierski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »