| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 781/XLIV/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej prowadzone przez miasto Sosnowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ), art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1a i 2
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 13 marca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2013 r. poz. 827 ) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) – Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej prowadzone przez Miasto Sosnowiec w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Za każdą rozpoczętą zadeklarowaną przez rodzica godzinę pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej przekraczającą wymiar, o którym mowa w § 1, odpłatność wynosi 1 zł.

§ 3. Zwolnieniu podlegają:

1) dzieci przebywające w Zespołach Opiekuńczo - Wychowawczych w Sosnowcu,

2) dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół Orzekania
o Niepełnosprawności,

3) rodziny, które posiadają troje i więcej dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej opłata ulega pomniejszeniu za każdą godzinę nieobecności.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 648/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 kwietnia 2013r.
w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez miasto Sosnowiec ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 3788 ).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Tomasz Bańbuła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »