| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/331/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach wydatków w budżecie na 2013 r. między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków
Dział– 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

wydatki ogółem o kwotę                            -              60 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          - o kwotę              - 60 000,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych -              o kwotę              - 60 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę -              60 000,00 zł

(Zakup pojemników na śmieci)
Dział– 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem                            -o kwotę              - 33 000,00 zł

w tym:                                                       

wydatki majątkowe                            - o kwotę              - 33 000,00 zł

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 33 000,00 zł

(Budowa drogi gminnej ul. Bonerów w Podzamczu dokumentacja projektowa)

Dział  – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

wydatki ogółem                                          -o kwotę -              30 500,00zł

w tym:                                                       

wydatki bieżące                                          - o kwotę -              30 500,00 zł

z tego:

obsługa długu                                          - o kwotę -              30 500,00 zł

zwiększyć plan wydatków

Dział  – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki ogółem                                          -o kwotę              - 45 000,00 zł

w tym:                                                       

wydatki majątkowe                                          - o kwotę              - 45 000,00 zł

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 45 000,00 zł

(Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków)

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

wydatki ogółem                                          -              o kwotę              -7 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          -              o kwotę              - 7 000,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące                            -              o kwotę              - 7 000,00 zł

(Dotacja na likwidację pokryć dachowych z azbestu dla osób fizycznych)

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem                                          -              o kwotę              -500,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          -              o kwotę              - 500,00 zł

z tego :

dotacje na zadania bieżące                            -              o kwotę              -500,00 zł

(Dotacja w ramach porozumienia z Gminą Zawiercie- przygotowanie aplikacji o dotację dla jst w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)

Dział  – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe

wydatki ogółem                                          -              o kwotę              - 20 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          -              o kwotę              - 20 000,00 zł

z tego :

dotacje na zadania bieżące                            -              o kwotę              - 20 000,00 zł

( Remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w sołectwie Ryczów)

Dział  – 630 – TURYSTYKA

rozdz.63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

wydatki ogółem                                          -              o kwotę                            -51 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          -              o kwotę                            - 51 000,00 zł

z tego :

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków z UE                            - o kwotę                                          -51 000,00 zł

(Udział własny do projektu Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków o podatek VAT).

§ 2.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2013 r. w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

Dział  – 630 – TURYSTYKA

rozdz.63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

dochody ogółem                                                        - o kwotę              -51 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące                                                        - o kwotę              - 51 000,00 zł

(Dochody na projekt Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków o podatek VAT)

zmniejszyć plan wydatków

Dział  – 630 – TURYSTYKA

rozdz.63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

wydatki ogółem                                                        -o kwotę              -51 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                                        -o kwotę              -51 000,00 zł

z tego :

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków z UE - o kwotę -              51 000,00 zł

(Wydatki na projekt Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków o podatek VAT)

§ 3.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych

z budżetu Gminy” do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 8 ”Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§ 4.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 ”Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2013 rok” do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 11”Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2013 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej Uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 „Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” – zadania bieżące do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 12 „Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” – zadania bieżące otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/331/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/331/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/331/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »