| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/331/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach wydatków w budżecie na 2013 r. między działami w sposób następujący:

zmniejszyć plan wydatków
Dział– 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

wydatki ogółem o kwotę                            -              60 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          - o kwotę              - 60 000,00 zł

z tego :

wydatki jednostek budżetowych -              o kwotę              - 60 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę -              60 000,00 zł

(Zakup pojemników na śmieci)
Dział– 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz.60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki ogółem                            -o kwotę              - 33 000,00 zł

w tym:                                                       

wydatki majątkowe                            - o kwotę              - 33 000,00 zł

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 33 000,00 zł

(Budowa drogi gminnej ul. Bonerów w Podzamczu dokumentacja projektowa)

Dział  – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego

wydatki ogółem                                          -o kwotę -              30 500,00zł

w tym:                                                       

wydatki bieżące                                          - o kwotę -              30 500,00 zł

z tego:

obsługa długu                                          - o kwotę -              30 500,00 zł

zwiększyć plan wydatków

Dział  – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wydatki ogółem                                          -o kwotę              - 45 000,00 zł

w tym:                                                       

wydatki majątkowe                                          - o kwotę              - 45 000,00 zł

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 45 000,00 zł

(Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków)

rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

wydatki ogółem                                          -              o kwotę              -7 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          -              o kwotę              - 7 000,00 zł

z tego:

dotacje na zadania bieżące                            -              o kwotę              - 7 000,00 zł

(Dotacja na likwidację pokryć dachowych z azbestu dla osób fizycznych)

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

wydatki ogółem                                          -              o kwotę              -500,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          -              o kwotę              - 500,00 zł

z tego :

dotacje na zadania bieżące                            -              o kwotę              -500,00 zł

(Dotacja w ramach porozumienia z Gminą Zawiercie- przygotowanie aplikacji o dotację dla jst w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)

Dział  – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe

wydatki ogółem                                          -              o kwotę              - 20 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          -              o kwotę              - 20 000,00 zł

z tego :

dotacje na zadania bieżące                            -              o kwotę              - 20 000,00 zł

( Remont nawierzchni drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w sołectwie Ryczów)

Dział  – 630 – TURYSTYKA

rozdz.63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

wydatki ogółem                                          -              o kwotę                            -51 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          -              o kwotę                            - 51 000,00 zł

z tego :

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków z UE                            - o kwotę                                          -51 000,00 zł

(Udział własny do projektu Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków o podatek VAT).

§ 2.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2013 r. w sposób następujący:

zmniejszyć plan dochodów

Dział  – 630 – TURYSTYKA

rozdz.63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

dochody ogółem                                                        - o kwotę              -51 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące                                                        - o kwotę              - 51 000,00 zł

(Dochody na projekt Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków o podatek VAT)

zmniejszyć plan wydatków

Dział  – 630 – TURYSTYKA

rozdz.63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

wydatki ogółem                                                        -o kwotę              -51 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                                        -o kwotę              -51 000,00 zł

z tego :

wydatki na programy finansowane

z udziałem środków z UE - o kwotę -              51 000,00 zł

(Wydatki na projekt Gmina Ogrodzieniec Jurajska kraina nieograniczonych możliwości – Promocja terenów inwestycyjnych w związku ze zmianą kwalifikalności wydatków o podatek VAT)

§ 3.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych

z budżetu Gminy” do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 8 ”Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały

§ 4.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 ”Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2013 rok” do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 11”Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2013 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 niniejszej Uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 12 „Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” – zadania bieżące do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 12 „Projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej” – zadania bieżące otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/331/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/331/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/331/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »