| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 33.254.2013 Rady Gminy Panki

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. a także nauczycieli którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, w placówkach oświatowych dla których Gmina Panki jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594), art. 42 ust. 6 i 7 i art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; z późn. zm.)

Rada Gminy Panki

u c h w a l a :

§ 1. Nauczycielom, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionym w placówkach oświatowych dla których Gmina Panki jest organem prowadzącym, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela  według poniższej tabeli:

Typ szkoły

Stanowisko

Liczba oddziałów

Tygodniowy wymiar obniżki godzin

Szkoła podstawowa

dyrektor

6 i więcej

8 - 9

Zespół szkół

dyrektor

12 i więcej

13 - 15

wicedyrektor

12 i więcej

8 -12

Przedszkole

dyrektor

do  3

12 - 15

4 i więcej

14 - 17

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XI/89/04 Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kisielewska

Starszy Konsultant w KDCP. Prawnik i Doradca podatkowy. Do 2015 r. senior konsultant w Ernst & Young, wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w Zespole Zarządzania Wiedzą Podatkową Infosys BPO i w Departamencie VAT Ministerstwa Finansów. Jej specjalizacja obejmuje podatkowe i prawne aspekty obrotu towarowego, przede wszystkim w zakresie VAT, cła oraz regulacji dot. biokomponentów i biopaliw ciekłych. Audytor kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, m.in. w zakresie spełnienia kryteriów VAT – w tym należytej staranności, wymogów celnych, AEO i wymogów dot. wytwarzania i obrotu biokomponentami i biopaliwami ciekłymi. Przeprowadziła kilkanaście szkoleń z zakresu VAT i cła. Autorka opracowań w czasopismach branżowych na temat VAT, cła i obrotu towarowego. Uczestnik międzynarodowych konferencji i szkoleń w zakresie VAT i cła. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżniona nagrodą Prof. Kodrębskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »