| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 202/XXVI/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Popów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   zw. z   art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. Nr 69, poz. 391), Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą, uiszcza się raz na kwartał w   następujących terminach:  

a) za I   kwartał do dnia 15 marca danego roku;  

b) za II kwartał do dnia15 czerwca danego roku;  

c) za III kwartał do dnia 15 września danego roku;  

d) za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku;  

2.   Dopuszcza się możliwość wniesienia jednorazowej opłaty za gospodarowanie odpadami za cały rok w   terminie do dnia 15 marca danego roku  

3.   W przypadku zmiany wysokości opłaty, dopuszcza się uregulowanie różnicy wraz z   opłatą na kolejny kwartał.  

§ 2.  

Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   § 1   ust. 1   upływa w   dniu 15 września 2013 roku.  

§ 3.  

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Popów Nr 08 8259 0004 2000 0000 0013 0003 lub w   Banku Spółdzielczym w   Popowie z/s w   Zawadach.  

§ 4.  

Traci moc uchwała Nr 165/XXI/2012 Rady Gminy Popów z   dnia 28 grudnia 2012, w   sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Popów (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2013 r., poz. 1415).  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą od 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »