| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 202/XXVI/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Popów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   zw. z   art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. Nr 69, poz. 391), Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą, uiszcza się raz na kwartał w   następujących terminach:  

a) za I   kwartał do dnia 15 marca danego roku;  

b) za II kwartał do dnia15 czerwca danego roku;  

c) za III kwartał do dnia 15 września danego roku;  

d) za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku;  

2.   Dopuszcza się możliwość wniesienia jednorazowej opłaty za gospodarowanie odpadami za cały rok w   terminie do dnia 15 marca danego roku  

3.   W przypadku zmiany wysokości opłaty, dopuszcza się uregulowanie różnicy wraz z   opłatą na kolejny kwartał.  

§ 2.  

Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   § 1   ust. 1   upływa w   dniu 15 września 2013 roku.  

§ 3.  

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Popów Nr 08 8259 0004 2000 0000 0013 0003 lub w   Banku Spółdzielczym w   Popowie z/s w   Zawadach.  

§ 4.  

Traci moc uchwała Nr 165/XXI/2012 Rady Gminy Popów z   dnia 28 grudnia 2012, w   sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Popów (Dz. Urz. Woj. Śl. z   2013 r., poz. 1415).  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą od 1   lipca 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Cymcyk

Menedżer Komunikacji Inwestycyjnej ING TFI S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »