| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/845/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/296/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 217)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W statucie SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/296/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2011r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 217) oraz przepisów wykonawczych".

2. do § 10 ust. I dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy”.

3. § 10 ust II otrzymuje brzmienie: „W skład Zespołu Oddziałów Szpitalnych wchodzą:

1) Oddział wewnętrzny,

2) Oddział okulistyczny,

3) Oddział chirurgii ogólnej,

4) Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej,

5) Oddział rehabilitacyjny,

6) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

7) Dział anestezjologiczny,

8) Blok operacyjny I (dla oddziału chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej),
w tym ze stanowiskiem intensywnej terapii”,

9) Blok operacyjny II (dla oddziału okulistycznego),

10) Izba przyjęć,

11) Sterylizatornia,

12) Apteka szpitalna”.

4. § 14 ust 4 pkt 4.1) otrzymuje brzmienie: „Dyrektorowi:

a) Zastępca Dyrektora d/s Lecznictwa,

b) Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Finansowo- Księgowych oraz komórki organizacyjne:

c) Asystent Dyrektora,

d) Dział Kadr i Płac,

e) Radca Prawny,

f) Obronność i OC,

g) BHP i P/poż.,

h) Informatycy,

i) Dział Organizacji i Statystyki Medycznej

Dyrektor może w celach koordynacyjnych zatrudnić inspektorów nadzoru specjalistycznego”.

5. § 14 ust. 4 pkt 4.2) otrzymuje brzmienie: „Zastępcy Dyrektora d/s Lecznictwa podlegają:

Asystent Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości,

b) Epidemiologia,

c) Zespół Oddziałów Szpitalnych,

d) Zespół Poradni Specjalistycznych,

e) Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.

6. § 14 ust 4, pkt 4.3) otrzymuje brzmienie: „Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno - Finansowo - Księgowych podlegają:

a) Główny Księgowy,

b) Dział Księgowości Finansowej,

c) Dział Księgowości Kosztów i Rozliczeń,

d) Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Magazynu,

e) Dział Gospodarczo-Remontowy,

f) Składnica Akt”.

7. § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wykaz łóżek oddziałów szpitalnych i Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego zawiera załącznik Nr 1 do Statutu”.

8. § 24 ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: "z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego”.

9. Wykaz łóżek oddziałów szpitalnych i Zakładu PIelęgnacyjno - Opiekuńczego zawiera Załącznik Nr 1
do statutu SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

10. Strukturę organizacyjną Szpitala określa schemat organizacyjny stanowiący Załącznik Nr 2
do statutu SP ZOZ Szpitala Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. W pozostałym zakresie treść Uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/845/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/845/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 5 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »