| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 lipca 2013r.

do Porozumienia Nr PZD.031.12.2012 z dnia 28.09.2012 r

Powiatem Pszczyńskimreprezentowanym przezZarząd Powiatu Pszczyńskiegoz siedzibą przy  ul. 3 Maja 10 w Pszczynie, w osobach:

1. Pawła Sadzy – Starosty Powiatu Pszczyńskiego

2. Zygmunta Jelenia – Członka Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

zwanym w dalszej treści „Powiatem”

a

Gminą Pawłowice, zwaną w dalszej treści porozumienia „Gminą”, z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach, którą reprezentuje:

Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice

łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

W związku z ustaleniem ostatecznej wartości zadania p.n.:„Remont ul. Rolniczej i Bąkowskiej w Jarząbkowicach”w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa układu komunikacyjnego w ciągu drogi gminnej ul. Rolniczej i drogi powiatowej ul. Bąkowskiej w Jarząbkowicach” strony postanawiają sporządzić aneks nr 2 do Porozumienia Nr PZD.031.12.2012 z dnia 28.09.2012 r. o następującej treści:

§ 1.

Zmienia się §2 ust. 2 porozumienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Powiat udzieli Gminie dotacji celowej na wykonanie zadania w kwocie 303.455,84 zł (słownie: trzysta trzy tysiące czterysta pięćdziesiat pięć złotych 84/100). Pozostałą kwotę stanowić będzie dotacja pozyskana przez Gminę z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”..

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Niniejszy aneks spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 5.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu.

POWIAT                                                                                                  GMINA

STAROSTA


Paweł Sadza


CZŁONEK ZARZĄDU


Zygmunt Jeleń

WÓJT


mgr inż. Damian Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »