| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 164/XXVIII/2013 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 10 września 2013r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594), art. 28 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami), art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zmianami), art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.z 2012r. poz. 391 ze zmianami)

Rada Gminy Kamienica Polska uchwala, co następuje:

§ 1.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są w drodze inkasa, na konto Gminy oraz w kasie Urzędu Gminy.

§ 2.

Inkasentami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są osoby wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały „Wykaz Inkasentów na terenie Gminy Kamienica Polska”.

§ 3.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8% sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy opłat.

§ 4.

Termin rozliczenia inkasentów ustala się do 3 dni następujących po terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 5.

Wypłata wynagrodzenia za inkaso od sumy zainkasowanej, następować będzie w ciągu 14 dni następujących po terminach płatności opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 164/XXVIII/2013
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 10 września 2013 r.

WYKAZ INKASENTÓW NA TERENIE GMINY KAMIENICA POLSKA

SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO INKASENTA

Kamienica Polska

Ryszard Polaczek

Rudnik Wielki

Roman Rogacz

Osiny

Jan Krzyczmonik

Wanaty

Stefan Kosiak

Zawisna

Czesław Kupczyk

Zawada

Marian Kura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »