| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/287/2013 Rady Gminy Porąbka

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Porąbka
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka, wprowadza się następującą zmianę:

- § 3otrzymuje brzmienie:

Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2, oraz (deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka) faktycznie zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej. Zajęcia z religii realizowane w godzinach zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej lub po ich zakończeniu, są dla rodziców bezpłatne..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wawak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »