| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/433/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 6 września 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn.i zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 95), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 uchyla się pkt 1 i 2,

2) przepis § 4 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Właściciel nieruchomości, na której odbywa się impreza ma obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników do gromadzenia odpadów, a także szaletów przenośnych, jeżeli impreza ma trwać dłużej niż cztery godziny. Ustala się obowiązek zapewnienia 1 pojemnika o pojemności 110 l na 100 uczestników imprezy oraz 1 kabiny WC na 200 uczestników”,

3) w § 5 ust. 1 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: „pojemnik do gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości”,

4) w § 12 uchyla się ust. 1,

5) uchyla się § 16.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »