| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/930/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 11 września 2013r.

zmieniająca uchwałę nr V/42/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594),art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)oraz art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr V/42/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice(tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 24 grudnia 2012r. poz. 6038)dokonać następujące zmiany:

1. § 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

dla inkasentów, o których mowa w § 2 pkt 1 - 8, 11:

a) do kwoty 2.000 zł – do ostatniego roboczego dnia miesiąca

b) powyżej kwoty 2.000 zł – w dniu pobrania.

2. w § 4 po punkcie 2 dodać punkt 3 w brzmieniu:

dla inkasenta, o którym mowa w § 2 pkt 10:

a) do kwoty 2.000 zł – do ostatniego roboczego dnia miesiąca

b) powyżej kwoty 2.000 zł – następnego dnia roboczego po dniu pobrania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »