| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/930/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 11 września 2013r.

zmieniająca uchwałę nr V/42/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594),art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.)oraz art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr V/42/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice(tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 24 grudnia 2012r. poz. 6038)dokonać następujące zmiany:

1. § 4 punkt 1 otrzymuje brzmienie:

dla inkasentów, o których mowa w § 2 pkt 1 - 8, 11:

a) do kwoty 2.000 zł – do ostatniego roboczego dnia miesiąca

b) powyżej kwoty 2.000 zł – w dniu pobrania.

2. w § 4 po punkcie 2 dodać punkt 3 w brzmieniu:

dla inkasenta, o którym mowa w § 2 pkt 10:

a) do kwoty 2.000 zł – do ostatniego roboczego dnia miesiąca

b) powyżej kwoty 2.000 zł – następnego dnia roboczego po dniu pobrania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »