| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 67/XXXV/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 11 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U . z 2013 roku poz.594./, art. 211,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./ ,

Rada Gminy w Boronowie
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć  budżet gminy na 2013 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Dochody ogółem

7 845,71

758

Różne rozliczenia
a) dochody bieżące
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

6 925,71
6 925,71
6 925,71

801

Oświata i wychowanie
a) dochody bieżące
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł

920,00
920,00
920,00

Wydatki ogółem

7 845,71

801

Oświata i wychowanie

3 845,71

80101

Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności :
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 005,71
2 005,71

2 005,71
2 005,71

80110

Gimnazja
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności :
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 840,00
1 840,00

1 840,00
1 840,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 000,00

90095

Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności :
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

926

Kultura fizyczna

3 000,00

92601

Obiekty sportowe
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności :
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00

§ 2. Budżet po zmianach wyniesie:

- Dochody  :   11 866 169,12

- Wydatki:       13 520 477,12

- Deficyt : 1 654 308,00

- Przychody: 1 963 074,00

- Rozchody:         308 766,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »