| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 67/XXXV/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 11 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy Boronów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U . z 2013 roku poz.594./, art. 211,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm./ ,

Rada Gminy w Boronowie
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć  budżet gminy na 2013 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

Dochody ogółem

7 845,71

758

Różne rozliczenia
a) dochody bieżące
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)

6 925,71
6 925,71
6 925,71

801

Oświata i wychowanie
a) dochody bieżące
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin ) , powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł

920,00
920,00
920,00

Wydatki ogółem

7 845,71

801

Oświata i wychowanie

3 845,71

80101

Szkoły podstawowe
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności :
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2 005,71
2 005,71

2 005,71
2 005,71

80110

Gimnazja
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności :
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 840,00
1 840,00

1 840,00
1 840,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 000,00

90095

Pozostała działalność
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności :
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

926

Kultura fizyczna

3 000,00

92601

Obiekty sportowe
a) wydatki bieżące
w tym w szczególności :
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

3 000,00
3 000,00

3 000,00
3 000,00

§ 2. Budżet po zmianach wyniesie:

- Dochody  :   11 866 169,12

- Wydatki:       13 520 477,12

- Deficyt : 1 654 308,00

- Przychody: 1 963 074,00

- Rozchody:         308 766,00

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »