| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 69/XXXV/2013 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 11 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 92/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) art. 6l ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172z późn. zm)  Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 92/XXVIII/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 ust. 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: ,,Właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na miesiąc, bez wezwania, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym powstało zobowiązanie.”

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Czyż

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Piotrowski

Prawnik, aplikant radcowski.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »