| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/213/2013 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy Ujsoły

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co nastepuje

§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy Ujsoły, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1m2elementów pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1, pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, zatok - 0,05 zł.

2) jezdni do 20% szerokości - 0,10 zł.

3) jezdni od 20% do 50% szerokości oraz zatoki - 0,15 zł.

4) powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 0,20 zł.

5) pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w ptk 1-4 - 0,10 zł.

2. Opłaty te pobiera się również za niewymagające zezwolenia zajęcia pasa drogowego w razie awarii urządzeń niezwiązanych z obsługą ruchu drogowego.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) nadziemne i podziemne elementy pasa drogowego, z wyjątkiem drogowych obiektów inżynierskich - 1,00 zł.

2) na drogowym obiekcie inżynierskim - 5,00 zł.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3, ustala się nastepującą stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego, niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 1,00 zł.

2. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1 m2powierzchni reklamy w wysokości - 1,00 zł.

3. Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym tablicy informacyjnej zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, plansz, itp.

§ 5. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1ust. 1 pkt 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2powierzchni na m.in. ogródki gastronomiczne, handlowe, stragany niebędące obiektami budowlanymi i inne urządzenia eksponujące towar - 2,00 zł.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Gminy Ujsoły z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Gminy Ujsoły.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Ekspresowe finansowanie należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »