| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WE.031.2.2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia zadania Powiatu Lublinieckiego z zakresu edukacji publicznej

pomiędzy  

Powiatem Lublinieckim   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   Lublińcu, w   imieniu którego działają:  

Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła  

Wiestarosta Lubliniecki - Tadeusz Konina  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Jacka Fokczyńskiego  

zwanym dalej "   Powiatem Lublinieckim   ",  

a  

Powiatem Kluczborskim   reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w   Kluczborku, w   imieniu którego działają:  

Przewodniczący Zarządu, Starosta - Piotr Pośpiech  

Członek Zarządu, Wicestarosta - Mieczysław Czapliński  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Wandy Słabosz  

zwanym dalej "   Powiatem Kluczborskim   ".  

§   1.  

1.   Powiat Lubliniecki powierza Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenie zadania publicznego - kształcenie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w   zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.  

2.   Kształcenie będzie odbywało się w   Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Kluczborku przy ul. M. Konopnickiej 11.  

§   2.  

1.   Powiat Lubliniecki przekaże Powiatowi Kluczborskiemu dotację celową w   wysokości ustalonej jako iloczyn liczby przeszkolonych uczniów w   roku szkolnym 2013/2014 i   kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i   III stopnia) w   wysokości 430,00 zł na jednego ucznia.  

2.   Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Kluczborku, listy uczniów objętych dokształcaniem zawodowym w   roku szkolnym 2013/2014.  

3.   Powiat Lubliniecki przekaże dotację celową, o   której mowa w   ust.   1, z   uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w   kursie na rachunek bankowy Powiatu Kluczborskiego:  

nr   88 8876   0009 0036   4161 2000   0001  

w terminie 14   dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie   . Wykaz uczniów przekazany przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i   Doskonalenia Zawodowego w   Kluczborku stanowić będzie rozliczenie dotacji.  

§   3.  

1.   Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1   września 2013   r. do dnia 31   sierpnia 2014   r.  

2.   Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z   zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku szkolnego.  

§   4.  

W zakresie nieuregulowanym w   porozumieniu stosuje się przepisy ustawy o   finansach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

§   5.  

Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia mogą być wprowadzone wyłącznie w   formie pisemnych aneksów.  

§   6.  

Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem 1   września 2013   r.  

§   7.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   wojewódzkim Dzienniku Urzędowym właściwym dla każdej ze stron.  

§   8.  

Porozumienie sporządza się w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

Powiat Lubliniecki                                                                                       Powiat Kluczborski  

   

 

Starosta  


Joachim   Smyła


Wicestarosta  


Tadeusz   Konina


Skarbnik  


Jacek   Fokczyński

Starosta  


Piotr   Pośpiech


Wicestarosta  


Mieczysław   Czapliński


Skarbnik  


Wanda   Słabosz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »