| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/916/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 11 września 2013r.

w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Katowice programu z zakresu polityki społecznej „Aktywni Seniorzy"

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8,9 i 10, art.18 ust.1 w związku z art.40 ust.2 pkt 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz.594), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art.5 ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r, nr 234, poz.1536 z późn.zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie miasta Katowice program „Aktywni Seniorzy”.

2. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Katowice.

3. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia i zameldowane są w Katowicach.

4. Celem programu jest podniesienie aktywności i sprawności grupy mieszkańców, o których mowa
w § 1 ust.3 poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcanie uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i edukacyjnych oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku katowickich seniorów.

§ 2. 1. Cele programu „Aktywni Seniorzy” określone w § 1 uchwały będą realizowane poprzez:

a) samorządowe instytucje kultury, sportu, rekreacji i edukacji miasta Katowice, bez względu na formę prawną;

b) przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, po podpisaniu umowy z Urzędem Miasta Katowice.

§ 3. Szczegółowy regulamin programu „Aktywni Seniorzy” określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Sprawozdanie z realizacji postanowień niniejszej uchwały przedstawione będzie Radzie Miasta Katowice raz do roku.

§ 5. Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie w szczególności: ogłoszenia w lokalnych mediach oraz umieszczenie na stworzonej do tego celu przez Urząd Miasta Katowice stronie internetowej informacji o punktach oferujących ulgi oraz rodzajach tych ulg, a także wszelkich innych informacji i ogłoszeń dotyczących tych ulg.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik do Uchwały Nr XL/916/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 11 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »