| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/248/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885)

Rada Gminy Kochanowice

uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok  po stronie dochodów  wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Dochody

Zmniejszenie

Zwiększenie

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- dochody majątkowe, z tego:
* dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

216.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00

700


70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dochody majątkowe, z tego:
* dochody ze sprzedaży nieruchomości

200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

75475416

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż gminna
- dochody bieżące , z tego:
* dochody z mandatów karnych


200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

756
75616

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od  spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- dochody bieżące , z tego
* wpływy z podatku od nieruchomości36.000,0036.000,00
36.000,00
36.000,00

Razem:

400.000,00

252.000,00

§ 2.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok po stronie wydatków  wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

010


01010

01036


01095

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
-  wydatki majątkowe
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
- wydatki majątkowe
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe

75.000,0050.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- wydatki majątkowe

408.000,00
408.000,00
408.000,00

Razem:

75.000,00

458.000,00

§ 3.

Zmniejszyć rozchody budżetu gminy, związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych o kwotę  531.000,00

§ 4.

W związku z treścią § 1 i § 2 niniejszej uchwały oraz uchwały Nr   XXXVII/246/13Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 września 2013 r dokonać zmiany:

1. Załącznika Nr 11 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 roku, w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/222/13, Uchwałą Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 roku oraz uchwałą Nr  XXXV/238/13 i uchwałą  Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 r.

2. Załącznik pn. ”Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku„ otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

3. Załącznika Nr 4 pn  „Rozchody budżetu gminy na 2013 rok związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów „wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/190/12 z dnia 28 XII 2012 r w sprawie budżetu gminy na 2013 r. , zmienionego Uchwałą Nr XXXV/238/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17.VII.2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/243/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 22 sierpnia 2013 r.

4. Załącznik Nr 4 po zmianach otrzymuje  nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/248/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 16 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/248/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 16 września 2013 r.

Rozchody budżetu gminy na 2013 rok związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek


§


Treść

Kwota rozchodów przed zmianą

Zmiana kwoty rozchodów

Kwota rozchodów po zmianie

992

963

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie  zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


2.018.831,00
1.682.266,00


(-) 531.000,00

1.487.831,00
1.682.266,00

Razem:

3.701.097,00

(-) 531.000,00

3.170.097,00

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »