| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/248/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885)

Rada Gminy Kochanowice

uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok  po stronie dochodów  wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Dochody

Zmniejszenie

Zwiększenie

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- dochody majątkowe, z tego:
* dotacja na realizację zadań inwestycyjnych

216.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00

700


70005

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- dochody majątkowe, z tego:
* dochody ze sprzedaży nieruchomości

200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

75475416

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Straż gminna
- dochody bieżące , z tego:
* dochody z mandatów karnych


200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00

756
75616

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od  spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- dochody bieżące , z tego
* wpływy z podatku od nieruchomości36.000,0036.000,00
36.000,00
36.000,00

Razem:

400.000,00

252.000,00

§ 2.

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2013 rok po stronie wydatków  wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

010


01010

01036


01095

Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
-  wydatki majątkowe
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
- wydatki majątkowe
Pozostała działalność
- wydatki majątkowe

75.000,0050.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00

600


60016

Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
- wydatki majątkowe

408.000,00
408.000,00
408.000,00

Razem:

75.000,00

458.000,00

§ 3.

Zmniejszyć rozchody budżetu gminy, związane ze spłatą kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynkach krajowych o kwotę  531.000,00

§ 4.

W związku z treścią § 1 i § 2 niniejszej uchwały oraz uchwały Nr   XXXVII/246/13Rady Gminy Kochanowice z dnia 16 września 2013 r dokonać zmiany:

1. Załącznika Nr 11 pn. „Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku” wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 roku, w sprawie budżetu gminy na 2013 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXVIII/203/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIII/222/13, Uchwałą Nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 maja 2013 roku oraz uchwałą Nr  XXXV/238/13 i uchwałą  Nr XXXV/239/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17 lipca 2013 r.

2. Załącznik pn. ”Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2013 roku„ otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

3. Załącznika Nr 4 pn  „Rozchody budżetu gminy na 2013 rok związane ze spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów „wprowadzonego do budżetu gminy Uchwałą Nr XXVII/190/12 z dnia 28 XII 2012 r w sprawie budżetu gminy na 2013 r. , zmienionego Uchwałą Nr XXXV/238/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 17.VII.2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/243/13 Rady Gminy Kochanowice z dnia 22 sierpnia 2013 r.

4. Załącznik Nr 4 po zmianach otrzymuje  nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/248/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 16 września 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/248/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 16 września 2013 r.

Rozchody budżetu gminy na 2013 rok związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek


§


Treść

Kwota rozchodów przed zmianą

Zmiana kwoty rozchodów

Kwota rozchodów po zmianie

992

963

Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie  zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


2.018.831,00
1.682.266,00


(-) 531.000,00

1.487.831,00
1.682.266,00

Razem:

3.701.097,00

(-) 531.000,00

3.170.097,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »