| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 351/XXVII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 263/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2012 r. w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2013 rokRada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany dochodówbudżetu gminy o kwotę(-) 194 232,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów29 810 593,31 złw tym:

1) bieżącew kwocie (-) 219 445,20 zł, z tego:

a) podatek dochodowy od osób prawnych              35 000, 00

b) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącech gmin              16 886,03 zł

c) odszkodowanie dla SP w Lubszy              1 501,00 zł

d) zwrot podatku VAT od realizowanych inwestycji z Urzędu Skarbowego              (-) 17 832,23 zł

e) wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska              (-) 255 000, zł

2) majątkowew kwocie 25 213,20 zł, z tego:

a) sprzedaż samochodu strażackiego - Lubsza (złomowanie)              4 267,00 zł

b) dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin              20 946,20 zł.

§ 2.

Dokonać zmiany wydatkówbudżetu gminy o kwotę (-) 293 500,12 zł

do ogólnej kwoty wydatków32 374 651,79 złw tym:

1) bieżące w kwocie (-) 252 699,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych              (-) 253 799,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              (-) 253 799,00 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych              1 100,00 zł

2) majątkowe w kwocie (-) 40801,12 z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne              (-) 40 801,12 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków unijnych              (-) 65 040,83 zł

§ 3.

Dokonać zmiany planów dochodów i wydatków w budzecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w planie przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę (-) 99 268,12 zł w tym:

a) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych              (-) 50 000,00 zł

b) pożyczki i kredyty krajowe              (-) 49 268,12 zł

do ogólnej kwoty przychodów              4 904 763,48 złzgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budżetowy wynosi2 564 058, 48 zł,którego źródłem finansowania są:

a) zaciągnięte pożyczki w kwocie              741 306,34 zł

b) zaciagnięte kredyty w kwocie              1 822 752,14 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 351/XXVII/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 351/XXVII/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 351/XXVII/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 351/XXVII/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 12 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Podkarpackie Biuro Analiz Podatkowych

K. Pysz Kancelaria Doradcy Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »