| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 360/XXIII/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 12 września 2013r.

w sprawie uchwały Nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+” w Gminie Łazy

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)KolegiumRegionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicachu c h w a l a,co następuje:

§ 1. Stwierdza sięnieważność§ 5 uchwały Nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+” w Gminie Łazy, z powoduistotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu ulgi w wysokości 20 % na każdego członka rodziny w opłacie za gospodarowanie odpadami tylko w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki na warunkach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Łazach - co wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3 +” w Gminie Łazy wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 sierpnia 2013 roku. Powyższą Uchwałę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przekazał Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o rozpatrzenie właściwości Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w zakresie dotyczącym § 5 Uchwały. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na posiedzeniu w dniu 5 września 2013 r. uznało się za właściwe do zbadania w części dotyczącej § 5 tej Uchwały.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 346/XXII/2013 z dnia 5 września 2013 r. wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Łazach. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

Badaną uchwałą Rada Miejska w Łazach wprowadziła ulgę w wysokości 20 % na każdego członka rodziny w opłacie za gospodarowanie odpadami tylko w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki na warunkach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Łazach. W podstawie prawnej uchwały przywołano: art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182). Wskazana podstawa prawna w żaden sposób nie koresponduje z zasadami ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ocenie Kolegium rozwiązanie przyjęte przez Radę Miejską w Łazach narusza prawo albowiem wykracza poza zakres delegacji ustawowej zawartej w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach. Przepis ten wyraźnie stanowi, że rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy (tj. od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub od ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub od powierzchni lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego), może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy (tj. nieruchomości zamieszkałych), spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat. Tymczasem w badanej uchwale Rady Miejskiej w Łazach zastosowano formę ulgi w płatności tych opłat, która to forma nie mieści się w katalogu rozwiązań objętych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność § 5 uchwały Nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3 +” w Gminie Łazy.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Łazach przysługuje skarga przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium
Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »