| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/298/2013 Rady Gminy Mstów

z dnia 14 września 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)   Rada Gminy Mstów uchwala, co następuje:  

§   1.  

1.   Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   terminach:  

1)   za I   kwartał do 15 marca danego roku,  

2)   za II kwartał do 15 czerwca danego roku,  

3)   za III kwartał do 15 września danego roku,  

4)   za IV kwartał do 15 grudnia danego roku,  

§   2.  

1.   Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości raz na miesiąc bez wezwania w   terminie do 15 dnia tego miesiąca przy czym okresem rozliczeniowym są terminy określonew § 1   ust. 1.  

2.   Opłatę należy uiszczać bezpośrednio w   kasie Urzędu Gminy Mstów lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mstów.  

§   3.  

Traci moc uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy Mstów z   dnia 16 marca 2013r.  
w sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Publikacja Dz. Urz. Woj. Ślą. 2013r. Poz. 2837).  

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mstów.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mstów  


Zdzisław   Gołdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »