| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/623/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2011 r.w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15, oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze

uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w statucie Żłobka Miejskiego polegającej na:

1. W rozdzialeIV. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie § 7 otrzymuje brzmienie: "1. Wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku ustala odrębna uchwała Rady Miasta Zabrze.

2. Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka wnoszona jest za dany miesiąc z góry do 15-tego dnia tego miesiąca.

3. Opłata za pobyt dziecka w żłobku pobierana jest wg zasady: liczba godzin pobytu dziecka w żłobku zadeklarowana przez rodziców we Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Zabrzu mnożona przez stawkę godzinową.

4. Opłata, o której mowa w ust 3 nie jest naliczana za godziny nieobecności dziecka w żłobku i podlega odpisowi z należności w następnym miesiącu.

5. Opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku obliczana jest i pobierana zgodnie z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni obecności dziecka w żłobku.

6. Opłata, o której mowa w ust 5 nie jest naliczana za dni nieobecności dziecka w żłobku i podlega odpisowi z należności w następnym miesiącu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kosy

Ekspert, trener, konsultant, wykładowca uniwersytecki. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Doradztwem w zarządzaniu zasobami ludzkimi zajmuje się od ponad 15 lat, realizując różnorodne projekty z zakresu HR. Ma za sobą długoletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach doradczych: Capgemini Ernst & Young, SHL Ireland, Hudson Global Resources, PWC. Zrealizował różnorodne projekty dla wiodących organizacji działających w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (m.in. Accenture, Aer Rianta, AIB, Bank of Ireland, Dairygold, Lafarge, Oriflame, Sulzer, Ulster Bank). Autor artykułów publikowanych w Serwis HR, Personel i Zarządzanie oraz Rzeczpospolitej, a także pozycji naukowych i książkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »