| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/623/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2011 r.w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15, oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze

uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w statucie Żłobka Miejskiego polegającej na:

1. W rozdzialeIV. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie § 7 otrzymuje brzmienie: "1. Wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku ustala odrębna uchwała Rady Miasta Zabrze.

2. Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka wnoszona jest za dany miesiąc z góry do 15-tego dnia tego miesiąca.

3. Opłata za pobyt dziecka w żłobku pobierana jest wg zasady: liczba godzin pobytu dziecka w żłobku zadeklarowana przez rodziców we Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Zabrzu mnożona przez stawkę godzinową.

4. Opłata, o której mowa w ust 3 nie jest naliczana za godziny nieobecności dziecka w żłobku i podlega odpisowi z należności w następnym miesiącu.

5. Opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku obliczana jest i pobierana zgodnie z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni obecności dziecka w żłobku.

6. Opłata, o której mowa w ust 5 nie jest naliczana za dni nieobecności dziecka w żłobku i podlega odpisowi z należności w następnym miesiącu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »