| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/623/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2011 r.w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15, oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze

uchwala:

§ 1. Dokonać zmiany w statucie Żłobka Miejskiego polegającej na:

1. W rozdzialeIV. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie § 7 otrzymuje brzmienie: "1. Wysokość opłaty za pobyt i wyżywienie w Żłobku ustala odrębna uchwała Rady Miasta Zabrze.

2. Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka objętego opieką Żłobka wnoszona jest za dany miesiąc z góry do 15-tego dnia tego miesiąca.

3. Opłata za pobyt dziecka w żłobku pobierana jest wg zasady: liczba godzin pobytu dziecka w żłobku zadeklarowana przez rodziców we Wniosku o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego w Zabrzu mnożona przez stawkę godzinową.

4. Opłata, o której mowa w ust 3 nie jest naliczana za godziny nieobecności dziecka w żłobku i podlega odpisowi z należności w następnym miesiącu.

5. Opłata za wyżywienie dziecka w Żłobku obliczana jest i pobierana zgodnie z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona przez liczbę dni obecności dziecka w żłobku.

6. Opłata, o której mowa w ust 5 nie jest naliczana za dni nieobecności dziecka w żłobku i podlega odpisowi z należności w następnym miesiącu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Śniady

Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, sprzedaży i marketingu. Specjalistka w zakresie organizowania polityki personalnej w nowo powstających firmach. Zdobywała doświadczenie w organizacjach w trakcie restrukturyzacji, przejęć, połączeń, rozpoczynania działalności i dynamicznego rozwoju, w różnych środowiskach i kulturach, a także systemach organizacyjnych. Od 2005 roku współzałożyciel i Partner Zarządzający w Evolution the Human Capital Company. Pełniła różnorodne funkcje zarządcze w działach personalnych w Europie i Azji, w firmach odnoszących rynkowe sukcesy: ORFE, Avon Cosmetics, Ving, World Bank, Wizz Air. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia mentorów „PROMENTOR”. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Charkowskiej na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Dzięki swemu doświadczeniu doskonale rozumie biznesową funkcję HR, umiejętnie przekłada cele biznesowe na strategię personalną, efektywnie dostosowuje metodologię i wybór narzędzi do konkretnych zadań. Zawsze pozytywna wobec życia, posiada umiejętność wywierania pozytywnego i mobilizującego wpływu na innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »