| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/624/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15, oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 58 ust. 1 art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala :

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie dziecka objętego opieką w żłobku w wysokości 6,00 zł za każdy dzień korzystania z posiłków.

§ 3. Ustala się następujące warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku:

1) Rodzice/opiekunowie prawni, których dwoje dzieci równocześnie korzysta z opieki w żłobku ponoszą opłatę w wysokości 0,50 zł za każde dziecko, za każdą godzinę pobytu.

2) Osoby korzystające z programu "Rodzina na 5+" zgodnie z uchwałą XIV/145/11 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uchwalenia programu "Rodzina na 5+", nie ponoszą opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

§ 4. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 6. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXV/517/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 14 dzień od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »