| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/624/13 Rady Miasta Zabrze

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, pkt 15, oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 58 ust. 1 art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze
uchwala :

§ 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie.

§ 2. Ustala się maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie dziecka objętego opieką w żłobku w wysokości 6,00 zł za każdy dzień korzystania z posiłków.

§ 3. Ustala się następujące warunki częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku:

1) Rodzice/opiekunowie prawni, których dwoje dzieci równocześnie korzysta z opieki w żłobku ponoszą opłatę w wysokości 0,50 zł za każde dziecko, za każdą godzinę pobytu.

2) Osoby korzystające z programu "Rodzina na 5+" zgodnie z uchwałą XIV/145/11 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2011 r. w sprawie uchwalenia programu "Rodzina na 5+", nie ponoszą opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

§ 4. Ustala się opłatę za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 6. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXV/517/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął 14 dzień od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


Marian Czochara

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »