| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/280/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 18 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania opłat

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.), art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 182, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440 oraz z 2013 r. poz. 509.), Rada Miejska w Miasteczku Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1.

Usunąć z treści Uchwały Nr XXX/255/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24.05.2013 r. zapis § 9 w brzmieniu: „Zatwierdza się cenę jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez gminę w ramach zadań własnych w wysokości ..... złotych (słownie: .......)„ oraz § 11 o treści: „Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała               Nr XXIV/204/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat„.

§ 2.

Zmienić treść § 5 ust. 4 Uchwały Nr XXX/255/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24.05.2013 r. i nadać mu następujące brzmienie: „4. Kierownik sporządza jeden raz w roku kalkulację ceny za jedną godzinę świadczenia usług”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »