| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/280/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 18 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania opłat

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.), art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 182, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 81, poz. 440 oraz z 2013 r. poz. 509.), Rada Miejska w Miasteczku Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1.

Usunąć z treści Uchwały Nr XXX/255/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24.05.2013 r. zapis § 9 w brzmieniu: „Zatwierdza się cenę jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez gminę w ramach zadań własnych w wysokości ..... złotych (słownie: .......)„ oraz § 11 o treści: „Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała               Nr XXIV/204/12 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat„.

§ 2.

Zmienić treść § 5 ust. 4 Uchwały Nr XXX/255/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24.05.2013 r. i nadać mu następujące brzmienie: „4. Kierownik sporządza jeden raz w roku kalkulację ceny za jedną godzinę świadczenia usług”.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Myśliwczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »