| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/353/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jasienica

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 8, art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) w związku z art. 5 ust.5, art. 5c pkt. 1, art. 6 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.14 ust.5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/512/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 234, poz. 3462 z dnia 29.10.2010r) po konsultacji

Rada Gminy Jasienica uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr VIII/54/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jasienica zmienia się treść § 1 i 2, które po zmianie otrzymują brzmienie:

1. „ § 1. Ustalić czas w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasienica na 5 godzin dziennie oraz na czas nauki religii, zgodnie ze statutem przedszkola."

2. „ § 2. Ustala się odpłatność w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć prowadzonych w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »