| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/353/13 Rady Gminy Jasienica

z dnia 20 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/54/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jasienica

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 8, art.18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) w związku z art. 5 ust.5, art. 5c pkt. 1, art. 6 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.14 ust.5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/512/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 12 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 234, poz. 3462 z dnia 29.10.2010r) po konsultacji

Rada Gminy Jasienica uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr VIII/54/11 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jasienica zmienia się treść § 1 i 2, które po zmianie otrzymują brzmienie:

1. „ § 1. Ustalić czas w którym odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jasienica na 5 godzin dziennie oraz na czas nauki religii, zgodnie ze statutem przedszkola."

2. „ § 2. Ustala się odpłatność w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć prowadzonych w czasie przekraczającym wymiar zajęć o którym mowa w § 1."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Czudek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »