| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/141/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 594 ), art.211, art. 212 i   art. 233 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 885)  
Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zwiększa się dochody budżetu gminy o   kwotę   3 300,00 zł   , to jest z   kwoty   11 465 327,41 zł  

do kwoty   11 468 627,41 zł   , w   tym dochody bieżące o   kwotę   3 300,00 zł   , to jest z   kwoty   10 665 327,41 zł  

do kwoty   10 668 627,41 zł   , w   tym:  

w dziale 852 - Pomoc społeczna  

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  

emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego o   kwotę   3 300,00 zł  

z tego:  

§ 0920 - Pozostałe odsetki o   kwotę 300,00 zł  

§ 0970 - Wpływy z   różnych dochodów o   kwotę 3   000,00 zł  

z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i   pielęgnacyjnych wraz z   odsetkami  

§   2.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o   kwotę   3 300,00 zł   , to jest z   kwoty   12 839 083,41 zł  

do kwoty   12 842 383,41 zł   , w   tym wydatki bieżące o   kwotę   3 300,00 zł   , to jest z   kwoty   10 053 383,41 zł  

do kwoty   10 056 683,41 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa  

Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/141/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2013  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »