| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/141/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 23 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 594 ), art.211, art. 212 i   art. 233 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 885)  
Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zwiększa się dochody budżetu gminy o   kwotę   3 300,00 zł   , to jest z   kwoty   11 465 327,41 zł  

do kwoty   11 468 627,41 zł   , w   tym dochody bieżące o   kwotę   3 300,00 zł   , to jest z   kwoty   10 665 327,41 zł  

do kwoty   10 668 627,41 zł   , w   tym:  

w dziale 852 - Pomoc społeczna  

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne,świadczenia z   funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  

emerytalne i   rentowe z   ubezpieczenia społecznego o   kwotę   3 300,00 zł  

z tego:  

§ 0920 - Pozostałe odsetki o   kwotę 300,00 zł  

§ 0970 - Wpływy z   różnych dochodów o   kwotę 3   000,00 zł  

z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i   pielęgnacyjnych wraz z   odsetkami  

§   2.   Zwiększa się wydatki budżetu gminy o   kwotę   3 300,00 zł   , to jest z   kwoty   12 839 083,41 zł  

do kwoty   12 842 383,41 zł   , w   tym wydatki bieżące o   kwotę   3 300,00 zł   , to jest z   kwoty   10 053 383,41 zł  

do kwoty   10 056 683,41 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa  

Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/141/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 23 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JEJKOWICE NA ROK 2013  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »