| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/227/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 18 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 roku , poz.594), art.211 ust.2 i art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) RADA GMINY ŁĘKAWICA uchwala co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę - 126.914 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków powodujących zwiększenie budżetu gminy o kwotę - 126.914 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą zmianie ulegają również następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z dnia 19 grudnia 2012 roku :

1. Załącznik Nr 4 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 r.” – otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. .

2. Załącznik Nr 11 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2013 roku” poprzez: zmniejszenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na „Budowę zbiornika i rozbudowę sieci wodociągowej w gminie „IL-WODOCIĄG” o kwotę 10.000 zł., dodanie dotacji celowej bieżącej dla Miasta Bielsko-Biała – na realizację projektu partnerskiego „Program Rozwoju Subregionu Południe” w wysokości 1.030 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2013 roku” poprzez: zwiększenie wartości planowanych wydatków w zadaniach :

- Nr 1 – „Stabilizacja osuwiska Łysina” o kwotę 1 zł. zmniejszenie wartości planowanych wydatków w zadaniu:

- Nr 2 –„Zabezpieczenie osuwiska Kocierz M.” o kwotę 1 zł.,

- Nr 12 – „Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 13.646 zł., dodanie do realizacji nowych zadań:

- Nr 20 - „Zakup oprogramowania do odpadów” w wysokości 16.000 zł.,

- Nr 21- „Zakup torby do ratownictwa medycznego” w wysokości 5.750 zł.. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok ” poprzez : zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone w związku ze zwiększeniem dotacji, w tym:

- w dziale 852 – na opłacenie składki zdrowotnej w wysokości 993 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją własnych zadań gminy w 2013 roku” poprzez: zwiększenie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w związku z otrzymanymi dotacjami:

- w dziale 852 – na opłacenie składki zdrowotnej 308 zł., na zasiłki okresowe 86.202 zł., na dożywianie 15.668 zł., na zasiłki stałe 29.028 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Usług Komunalnych” poprzez: zmniejszenie przychodów z tytułu dotacji i wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000 zł. oraz przesunięcie w grupie wydatków bieżących kwoty 28.000 zł. zmniejszając wydatki na wynagrodzenia a zwiększając pozostałe wydatki, Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10a „Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 ” poprzez: zmniejszenie wartości przychodów ogółem i wydatków ogółem o kwotę 10.000 zł. Załącznik ten otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:

dochody
wydatki
deficyt
który będzie pokryty przychodami :
- z zaciąganych pożyczek
- z zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie
- z wolnych środków15.030.558 zł.
17.130.644 zł.
2.100.086 zł.

1.243.253 zł.
706.888 zł.
149.945 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/227/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/227/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/227/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/227/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/227/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/227/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/227/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 września 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/227/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 września 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/227/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 18 września 2013 r.
Zalacznik9.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »