| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.067.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 1 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 156 804,79 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 156 804,79 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

+ 7 053,97 zł

- zwiększenie w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

+ 22 001,51 zł

- zwiększenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

+ 1 287,20 zł

- zwiększenie w dziale 852 "Pomoc społeczna"

+ 18 013,81 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

+ 80 844,30 zł

- zwiększenie w dziale 926 "Kultura fizyczna"

+ 27 604,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem 2 polegające na :

zmniejszeniu o kwotę269 647,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

zmniejszeniu o kwotę189 647,00 zł


z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne"/ Dokumentacja projektowa na poszerzenie chodnika przy ul. Mariackiej (posesja nr 107)

−  10 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85206 "Wspieranie rodziny"

−  56 244,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

− 10 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

−  10 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność"

−  108 403,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

+ 5 000,00 zł

wydatki majątkowe

zmniejszeniu o kwotę80 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność"/ Remont wejścia do parku leśnego SP4

−  45 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75416 "Straż gminna (miejska)"/ Rozbudowa monitoringu

− 80 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność"/ Rewitalizacja osiedla Marcel

+ 45 000,00 zł

§ 3. Uchwała budżetowa w§5.2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów

781 880,00 zł

- pożyczek

2 881 000,00 zł

- sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)

8 000 000,00 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Stefan Lukoszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.067.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.067.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.067.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.067.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »