| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr BRM.0007.067.2013 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust.1 i 2, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem nr 1 polegające na:

zwiększeniu o kwotę + 156 804,79 zł

w tym:

dochody bieżące

zwiększenie o kwotę + 156 804,79 zł

z czego:

- zwiększenie w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

+ 7 053,97 zł

- zwiększenie w dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

+ 22 001,51 zł

- zwiększenie w dziale 801 "Oświata i wychowanie"

+ 1 287,20 zł

- zwiększenie w dziale 852 "Pomoc społeczna"

+ 18 013,81 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

+ 80 844,30 zł

- zwiększenie w dziale 926 "Kultura fizyczna"

+ 27 604,00 zł

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu miasta Radlin, zgodnie z załącznikiem 2 polegające na :

zmniejszeniu o kwotę269 647,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

zmniejszeniu o kwotę189 647,00 zł


z czego:

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne"/ Dokumentacja projektowa na poszerzenie chodnika przy ul. Mariackiej (posesja nr 107)

−  10 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85206 "Wspieranie rodziny"

−  56 244,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"

− 10 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"

−  10 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 "Pozostała działalność"

−  108 403,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

+ 5 000,00 zł

wydatki majątkowe

zmniejszeniu o kwotę80 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 600 "Transport i łączność" rozdziale 60095 "Pozostała działalność"/ Remont wejścia do parku leśnego SP4

−  45 000,00 zł

- zmniejszenie w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75416 "Straż gminna (miejska)"/ Rozbudowa monitoringu

− 80 000,00 zł

- zwiększenie w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 "Pozostała działalność"/ Rewitalizacja osiedla Marcel

+ 45 000,00 zł

§ 3. Uchwała budżetowa w§5.2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się maksymalny limit zobowiązań z tytułu:

- kredytów

781 880,00 zł

- pożyczek

2 881 000,00 zł

- sprzedaży papierów wartościowych (emisja obligacji)

8 000 000,00 zł

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadza się zmiany w Zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady


Stefan Lukoszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr BRM.0007.067.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr BRM.0007.067.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr BRM.0007.067.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr BRM.0007.067.2013
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »