| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 467/2013 Wójta Gminy Bestwina; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski –Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu – Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia „Powiatem”

a

Gminą Bestwina, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Bestwina – Artura Beniowskiego

zwaną w treści porozumienia „Gminą”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust.5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 595), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260) oraz Uchwały Nr IV/43/308/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi i Uchwały Nr XXXI/238/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia na przejęcie zadań dotyczących zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

strony zawierają na wniosek Gminy porozumienie o następującej treści:

§ 1. 1. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Bestwina, na wniosek Gminy, Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie remontu chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr S 4468 Bestwina - Janowice ul. Szkolna w Bestwinie.

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie finansowane z budżetu Powiatu, gdyż na jego realizację gmina Bestwina pozyska środki w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

§ 2. 1. Realizacja zadania określonego w §1 nastąpi zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności Prawa Budowlanego.

2. Gmina z tytułu realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec Powiatu i osób trzecich.

§ 3. 1. Powiat zastrzega sobie możliwość uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadania objętego porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 4. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności


§ 5. Porozumienie zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 6. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


mgr Artur Beniowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »