| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII.319.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie regulaminu korzystania z obiektu położonego w Zabłociu przy ul. Rolnej 18

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) – na wniosek Burmistrza Strumienia –Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a:

§ 1. Regulamin korzystania z obiektu położonego w Zabłociu przy ul. Rolnej 18, pn.Chata nad Zalewem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII.319.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 24 września 2013 r.

Regulamin korzystania z Chaty nad Zalewem w Zabłociu

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Chata nad Zalewemobejmuje obiekt położony w Zabłociu przy ul. Rolnej 18, wybudowany przez gminę w ramach projektu pn.Budowa obiektu sportowego na cele rekreacji sportowej wraz zagospodarowaniem terenu przy LKS Orzeł Zabłocie w Zabłociu,składający się z pomieszczeń świetlicy środowiskowej oraz sali wraz z zapleczem gastronomicznym, sanitariatami  oraz  tarasem.

2. ZarządcąChaty nad Zalewemjest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu.

3. Osoby korzystające zChaty nad Zalewemzobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4. Chata nad Zalewemjest miejscem spotkań integracyjnych mieszkańców wsi (sołectwa).

§ 2. Zasady korzystania zChaty nad Zalewem.

1. Udostępnieniu do korzystania podlega sala łącznie z zapleczem gastronomicznym, sanitariatami i tarasem, położona na parterze budynku.

2. Korzystanie zChaty nad Zalewemjest odpłatne tylko w zakresie udostępnionego wyposażenia zaplecza gastronomicznego.

3. Korzystający ponosi opłatę za korzystanie z wyposażenia, o którym mowa w ust. 2, w wysokości określonej w odrębnym trybie.

4. Do nieodpłatnego korzystania z wyposażenia zaplecza gastronomicznegoChaty nad Zalewemuprawnione są działające na terenie gminy Strumień organizacje pozarządowe, w szczególności organizacje działające na terenie sołectwa Zabłocie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu i Urząd Miejski w Strumieniu.

5. Rezerwacji terminów udostępnieniaChaty nad Zalewemdokonuje zarządca.

6. Rezerwacji dokonuje się z minimalnie miesięcznym i maksymalnie trzyletnim okresem wyprzedzenia.

7. Zarządca udostępniaChatę nad Zalewemdo korzystania zgodnie z ustalonym harmonogramem sporządzonym według kolejności zgłoszeń rezerwacji.

8. UdostępniającChatę nad Zalewemzarządca zapoznaje organizatora imprezy z obiektem, zasadami korzystania, przekazując protokolarnie z określeniem ich stanu pomieszczenia, wyposażenie (sprzęt i urządzenia) -Chaty nad Zalewemosobie uprawnionej oraz odbiera je po wykorzystaniu obiektu.

§ 3. Obowiązki osób korzystających zChaty nad Zalewem.

1. Korzystanie zChaty nad Zalewemmoże odbywać się wyłącznie za zgodą zarządcy z poszanowaniem mienia należącego do obiektu, które nie może być wynoszone poza teren obiektu.

2. Korzystający winien dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń obiektu.

3. Korzystający zobowiązany jest do terminowego oddania obiektu zarządcy.

4. Korzystający nie może oddawać przedmiotów wyposażenia, z których korzysta, do używania osobom trzecim.

5. Korzystający zobowiązany jest do zwrotu zarządcy pomieszczeń i wyposażeniaChaty nad Zalewemw stanie niepogorszonym oraz w należytej czystości.

§ 4. Postanowienia końcowe.

1. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do przestrzegania przepisów dotyczących zachowania w obiektach i miejscach publicznych, w szczególności przeciwpożarowych oraz sanitarnych.

2. Skargi i wnioski korzystających przyjmuje zarządca zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Szczegółowe zasady używaniaChaty nad Zalewemokreśla umowa, którą korzystający podpisuje z zarządcą obiektu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »