| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/387/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

Na podstawie art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r poz.594 z późn.zm.) art.6l ust.2 i art.6q ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 228 ze zm), art.47 § 4a ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz.749 z późn.zm)oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą nr. XXXVI/445/2010 z dnia 14 września 2010r w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku   Rada Miejska w Toszku uchwala co następuje:

§ 1.

Zarządzić na terenie sołectw pobór opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

§ 2.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości powierza się inkasentom w osobach sołtysów w następujących sołectwach:

- sołectwo Boguszyce - Miozga Krystyna

- sołectwo Ciochowice -Laksa Ewald

- sołectwo Kotliszowice- Musioł Gertruda

- sołectwo Kotulin - Osmanda Albert

- sołectwo Ligota Toszecka- Guzik Józef

- sołectwo Paczyna - Sopała Jan

- sołectwo Paczynka- Wochnik Adam

- sołectwo Pawłowice - Cedzich Krystian

- sołectwo Pisarzowice - Cieślik Regina

- sołectwo Płużniczka - Makowczyński Radosław

- sołectwo Pniów - Cebula Sylwia

- sołectwo Proboszczowice - Zając Anna

- sołectwo Sarnów - Henkel Patryk

- sołectwo Wilkowiczki - Potkowa Inga

§ 3.

Określić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% sumy zainkasowanych i terminowo wpłaconych opłat do Urzędu Miasta.

§ 4.

1. Termin płatności dla inkasentów ustala się do drugiego dnia włącznie, następującego po terminach płatności określonych odrębną uchwałą

2. W przypadku, kiedy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy terminem płatności jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka

§ 6.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

                                                                                                                                                         


Uzasadnienie

w związku z nowelizacją z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U z 2012r poz.391 ze zm.) istnieje możliwość poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »