| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/388/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 25 września 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012r poz. 391) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr. 152 poz.897) i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2013r poz.594 z późn.zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą nr. XXXVI/445/2010 z dnia 14 września 2010r w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku - Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarwanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości wprowadza się następującą zmianę: załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikem do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka

§ 3.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Śląskiego.             

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/388/2013
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 25 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ujęto nowe terminy w deklaracji oraz zmieniono Pesel na PESEL  . Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »