| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/356/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie dokonania podziału miasta Żywca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 2, § 11 oraz § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 21, poz. 112 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta Żywca – Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się podziału miasta Żywca na 22 stałe obwody głosowania oraz ustala się ich granice, numery i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

§ 2.

Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 4.

Tracą moc:

1) uchwała Nr LXVI/586/2006 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie ustalenia granic obwodów głosowania na terenie miasta Żywca,

2) uchwała Nr XVI/106/2007 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 13 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia nazw ulic w obwodzie głosowania nr 15 w Żywcu,

3) uchwała Nr XXXIX/301/2009 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia nazw ulic i aktualizacji numerów w obwodach głosowania w Żywcu,

4) uchwała Nr LIX/502/2010 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia nazwy ulicy w obwodzie głosowania nr 7 w Żywcu.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie dokonania podziału miasta Żywca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich

numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§ 6.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żywcu i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/356/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 26 września 2013 r.

Numery i granice stałych obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w Żywcu

OBWÓD Numer 1

Opis granic obwodu:Osiedle Młodych oraz budynki nr 6 i nr 19.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 1:Liceum Ogólnokształcące im. Kopernika, ul. Słowackiego 2, Żywiec.

OBWÓD Numer 2

Opis granic obwodu:Osiedle 700-lecia bloki od nr 1 do nr 3 i od nr 5 do nr 8.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 2:Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Powstańców Śląskich 4, Żywiec.

OBWÓD Numer 3

Opis granic obwodu:ulice: Jana, Komisji Edukacji Narodowej, Południowa, Osiedle 700-lecia bloki od nr 12 do nr 18.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 3:Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Powstańców Śląskich 4, Żywiec.

OBWÓD Numer 4

Opis granic obwodu:ulica Habsburgów, Osiedle 700-lecia bloki od nr 21 do nr 33.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 4:Miejskie Centrum Kultury Klub „AKWARIUM” Os. 700-lecia 9B, Żywiec.

OBWÓD Numer 5

Opis granic obwodu:ulica Folwark, Osiedle 700-lecia bloki od nr 35 do nr 40, Osiedle Pod Grapą bloki od nr 12 do nr 14.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 5:Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3, Żywiec.

OBWÓD Numer 6

Opis granic obwodu:ulice: Astrów, Azaliowa, Bluszczowa, Bławatkowa, Bratkowa, Bzowa, Chabrowa, Chmielna, Cyprysowa, Fiołkowa, Głogowa, Kalinowa, Konwaliowa, Krakowska od numeru 51 do końca, Generała S. Maczka, Mieczykowa, Nad Jeziorem, Narcyzowa, Niezapominajki, Oczkowska, Pierwiosnkowa, Przebiśniegowa, Sasankowa, Słonecznikowa, Generała S. Sosabowskiego, Stokrotkowa, Storczykowa, Suska, Tulipanowa, Wrzosowa, Żonkilowa.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 6:Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2,

ul. Niezapominajki 14, Żywiec.

OBWÓD Numer 7

Opis granic obwodu:ulice: A. Asnyka, W. Andersa, Bohaterów Września, K. K. Baczyńskiego, B. Chrobrego, J.K. Chodkiewicza, S. Czarnieckiego, M. Dąbrowskiej, A. Fredry, K. I. Gałczyńskiego, Kazimierza Wielkiego, F. Kleeberga, Królowej Jadwigi, B. Krzywoustego, J. Kasprowicza, Krakowska od numeru 25 do numeru 50, W. Łokietka, E. Malinowskiego, Mieszka I, Młyn, Moszczanicka, Nad Dworem od numeru 1 do numeru 32, Nad Łękawką, C.K. Norwida, Orląt Lwowskich, Piastowska, Przyjaciół, F. K. Potockiego, L. Rydla, Rychwałdzka, J. Sowińskiego, L. Staffa, Strażacka, Strzelców Karpackich, Ślemieńska, Wł. Warneńczyka, G. Zapolskiej, J. Zamoyskiego, Zawiszy Czarnego, S. Żółkiewskiego, Osiedle Szkolne.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 7:Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1, ul. Moszczanicka 26, Żywiec.

OBWÓD Numer 8

Opis granic obwodu:ulice: Buczka, Grobla numery parzyste od numeru 4a do końca, Grunwaldzka numery parzyste od nr 18 do końca i numery nieparzyste od numeru 7 do końca, Habdasówka, Isep, Kopernika numery parzyste od nr 2 do końca i numery nieparzyste od nr 65 do końca, Nadrzeczna, Nad Koszarawą, Pola Lisickich, Reymonta, Wiklinowa, Wyspiańskiego, Osiedle Kopernika, Osiedle Reymonta.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 8:Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy, ul. Kopernika 77, Żywiec

OBWÓD Numer 9

Opis granic obwodu:ulice: Grojec, Grunwaldzka numery parzyste od nr 2 do nr 16 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 5, Kilińskiego, Klonowa, Kopernika numery nieparzyste od nr 1 do nr 63, Magnoliowa, Piotra Skargi, Poprzeczna, Reja, M. C. Skłodowskiej, Sporyska numery parzyste od nr 2 do nr 18 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 15, Wapienna, Wodna, Wspólna, Żwirowa, Osiedle Pod Grapą bloki od nr 1 do nr 11.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 9:Szkoła Podstawowa Nr 3,

ul. M. C. Skłodowskiej 2, Żywiec.

OBWÓD Numer 10

Opis granic obwodu:ulice: Boczna, Górska, Grabowa, Kamienna, Kątowa, Kolista, Kwiatowa, Łagodna, Łąkowa, Okopowa, Okrężna, Osiedlowa, Podgórska, Potoczna, Pszczelna, Spadzista, Sporyska numery parzyste od nr 20 do końca i numery nieparzyste od nr 17 do końca, Stawy, Stokowa.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 10:Miejskie Centrum Kultury

Klub Środowiskowy, ul. Sporyska 39, Żywiec.

OBWÓD Numer 11

Opis granic obwodu:ulice: Brzozowa, Cicha, Grapa, Grobla numery wszystkie nieparzyste oraz numery parzyste od numeru 2 do numeru 4, Matejki, Nad Stawem, Partyzantów, Pierwogóra, Pod Łyską, Pod Szkołą, Spacerowa, Świętego Huberta, Turystyczna, Za Łyską.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 11:Miejskie Centrum Kultury

Klub „Śrubka”, ul. Grunwaldzka 13, Żywiec.

OBWÓD Numer 12

Opis granic obwodu:ulice: Cisowa, Do Kopca, Gajka, Kocurowska, Modrzewiowa, Na Oklu, Nad Dworem od numeru 33 do końca, Orzechowa, Pod Lasem, Sosnowa, Świerkowa, Wichrowa od nr 48 do końca, Wierchy, Wiosenna.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 12:Klub Środowiskowy

ul. Kocurowska 61, Żywiec.

OBWÓD Numer 13

Opis granic obwodu:ulice: Browarna numery parzyste od nr 16 do końca i numery nieparzyste od nr 43 do końca, Browar Kolonia, Harenda, Michała, Niwy, Nowa, Osiedle Zgoda, Polna, Słoneczna.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 13:Przedszkole Nr 10, ul. Browar Kolonia 44, Żywiec.

OBWÓD Numer 14

Opis granic obwodu:ulice: Browarna numery parzyste od nr 2 do numeru 14 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 41a, Długa, Jasna, Kochanowskiego, Konopnickiej, Krzywa, Ludna, Łęgowa, Mleczarska, Mochnackiego, Pawlusie, Piaskowa, Podtorze, Ks. Pr. St. Słonki, Sportowa, K. Tetmajera, Wąska, Wczasowa, Wypoczynkowa, Zabłocka.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 14:Szkoła Podstawowa Nr 1,

ul. Ks. Pr. St. Słonki 14, Żywiec.

OBWÓD Numer 15

Opis granic obwodu:ulice: Armii Krajowej, Bielów, Fabryczna, Graniczna, Lelewela, Leśnianka, Łączna, Miła, Nimasów, Objazdowa, Prosta, Rolnicza, Stawowa, Stolarska, Wyzwolenia.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 15:Gimnazjum Nr 1, ul. Dworcowa 26, Żywiec.

OBWÓD Numer 16

Opis granic obwodu:ulice: Bielska, Dworcowa, Futrzarska, Garbarska, Jana Kazimierza, 1 Maja, Łączki, Półkole, Przemysłowa, Różana, Rzeźnicza, Sadowa, Spokojna, Szkolna, Wałowa, Wesoła numery parzyste od nr 2 do numeru 32a i numery nieparzyste od numeru 1 do numeru 23, Zacisze, Za Wodą.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 16:Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. Szkolna 2, Żywiec.

OBWÓD Numer 17

Opis granic obwodu:ulice: Kabaty, Kolejowa, Malownicza, Omastówka, Osiedle Kabaty, Lawendowa, Owocowa, Piękna, Podlesie, Podmiejska, Sarni Stok, Scalona, Sezamowa, Skowronkowa, Wesoła numery parzyste od numeru 34 do końca i numery nieparzyste od numeru 25 do końca, Wietrzna, Zaspowa.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 17:Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Podlesie 63, Żywiec.

OBWÓD Numer 18

Opis granic obwodu:ulice: Akacjowa, Dębowa, Góra Burgałowska, Granitowa, Irysowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa, Krokusowa, Komonieckiego od nr 25 do końca, Liliowa, Makowa, Plebańska, Pod Jemiołą, Topolowa, Wichrowa od nr 1 do nr 47, Wierzbowa, Wiśniowa, Osiedle Widok.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 18:Przedszkole Nr 9, ul. Poniatowskiego 12, Żywiec.

OBWÓD Numer 19

Opis granic obwodu:ulice: Beskidzka, Bracka numery parzyste od nr 42 do końca i numery nieparzyste od nr 39 do końca, Gwiezdna, Krakowska od numeru 1 do numeru 24, Nad Markiem, Nad Witem, Pogodna, Sienkiewicza, Stroma, Śliżowy Potok, Św. Wita, Świętokrzyska numery parzyste od nr 42 do końca i numery nieparzyste od nr 29 do końca, Wschodnia, Za Górą, Żeglarska, Żeromskiego, Osiedle Na Wzgórzu, Dom Pomocy Społecznej.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 19:Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia, ul. Sienkiewicza 19, Żywiec.

OBWÓD Numer 20

Opis granic obwodu:Osiedle Parkowe.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 20:Przedszkole Nr 11, Os. Parkowe 16, Żywiec.

OBWÓD Numer 21

Opis granic obwodu:ulice: Al. Jana Pawła II, Al. Legionów, Al. Wolności, S. Batorego, Bracka numery nieparzyste od nr 1 do nr 37 i numery parzyste od nr 2 do nr 40, Handlowa, Jagiellońska, Jana III Sobieskiego, Kościuszki, Kraszewskiego, Krótka, 3 Maja, Mała, Mickiewicza, Młyńska, Ogrodowa, Piernikarska, Pilnikarska, Plac Mariacki, Pod Górą, Podwale, Rzeczna, Rynek, Sempołowskiej, Szewska, Świętokrzyska numery parzyste od nr 2 do nr 40 i numery nieparzyste od nr 1 do nr 27, Węglowa, W. Witosa, Zamkowa, Zielona.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 21:Gimnazjum Nr 2, ul. Zielona 1,

Żywiec.

OBWÓD Numer 22

Opis granic obwodu: ulice: Al. Piłsudskiego, Krasińskiego oraz bloki nr 9, nr 15 i nr 17, Komonieckiego od nr 1 do nr 24, Komorowskich, Paderewskiego, PCK, Poniatowskiego, Powstańców Śląskich, Słowackiego, Słowicza, Osiedle 700-lecia blok nr 4.

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Numer 22:Przedszkole Nr 2, ul. Słowicza 4, Żywiec.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »