| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 38.290.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z   2013 r. poz. 594) oraz art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2013r.  

 

DOCHODY  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

40.951,25  

 

Dz.  

 

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

758  

 

Różne rozliczenia  

31.451,25  

 

 

 

- dochody majątkowe  

14.900,84  

 

 

 

w tym:   dotacja celowa z   budżetu państwa na realizację inwestycji i   zakupów inwestycyjnych własnych gminy + 14.900,84  

 

 

 

 

- dochody bieżące  

16.550,41  

 

 

 

w tym:   dotacja celowa z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy + 16.550,41  

 

 

852  

 

Pomoc społeczna  

9.500  

 

 

 

- dochody bieżące  

9.500  

 

 

 

w tym:   środki na realizację zadań własnych bieżących gminy pozyskane z   innych źródeł + 9.500  

 

 

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

40.951,25  

 

Dz.  

Rozdz.  

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

7.422  

 

 

80195  

Pozostała działalność  

7.422  

 

 

 

- wydatki bieżące  

7.422  

 

 

 

w tym: dotacja celowa na zadania własne bieżące gminy  

7.422  

 

852  

 

Pomoc społeczna  

9.500  

 

 

85219  

Ośrodek Pomocy Społecznej  

9.500  

 

 

 

- wydatki bieżące  

9.500  

 

 

 

w tym: wydatki jednostek budżetowych + 9.500  
z tego: związane z   realizacją ich statutowych zadań + 9.500  

 

 

854  

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

11.486  

 

 

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

11.486  

 

 

 

- wydatki bieżące  

11.486  

 

 

 

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych + 11.486  

 

 

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

12.543,25  

 

 

90015  

Oświetlenie ulic,placów i   dróg  

12.543,25  

 

 

 

- wydatki bieżące  

12.543,25  

 

 

 

w tym:   wydatki jednostek budżetowych + 12.543,25  
z tego: związane z   realizacją ich statutowych zadań + 12.543,25  

 

 

§   2.   Załącznik Nr 7   do uchwały budżetowej stanowiący " Dotacje na 2013 rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych " otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 38.290.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 26 września 2013 r.

Dotacje na 2013 rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa jednostki  

Kwota dotacji podmioto - wej  

Kwota dotacji przedmioto - wej  

Kwota dotacji celowej inwestycyjnej  

Kwota dotacji celowej na zadania bieżące  

600  

60014  

Powiat Kłobucki  

 

 

270.000  

 

801  

80113  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy  

 

 

101.000  

 

801  

80195  

Gmina Miasto Częstochowa  

 

 

 

11.273  

851  

85154  

Powiat Kłobucki  

 

 

 

5.000  

851  

85195  

Powiat Kłobucki  

 

 

40.000  

 

900  

90001  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy  

 

107.754  

3.163.302  

 

921  

92109  

Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury  

353.000  

 

500.000  

 

921  

92116  

Gminna Biblioteka Publiczna- instytucja Kultury  

135.000  

 

 

 

 

 

OGÓŁEM  

488.000  

107.754  

4.074.302  

16.273  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »