| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 38.290.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z   2013 r. poz. 594) oraz art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885) Rada Miejska w   Krzepicach uchwala:  

§   1.   Dokonuje się następujących zmian w   budżecie gminy KRZEPICE w   2013r.  

 

DOCHODY  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

40.951,25  

 

Dz.  

 

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

758  

 

Różne rozliczenia  

31.451,25  

 

 

 

- dochody majątkowe  

14.900,84  

 

 

 

w tym:   dotacja celowa z   budżetu państwa na realizację inwestycji i   zakupów inwestycyjnych własnych gminy + 14.900,84  

 

 

 

 

- dochody bieżące  

16.550,41  

 

 

 

w tym:   dotacja celowa z   budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy + 16.550,41  

 

 

852  

 

Pomoc społeczna  

9.500  

 

 

 

- dochody bieżące  

9.500  

 

 

 

w tym:   środki na realizację zadań własnych bieżących gminy pozyskane z   innych źródeł + 9.500  

 

 

WYDATKI  

OGÓŁEM  

W ZŁ  

40.951,25  

 

Dz.  

Rozdz.  

T R E Ś Ć  

Zwiększ  

Zmniejsz  

801  

 

Oświata i   wychowanie  

7.422  

 

 

80195  

Pozostała działalność  

7.422  

 

 

 

- wydatki bieżące  

7.422  

 

 

 

w tym: dotacja celowa na zadania własne bieżące gminy  

7.422  

 

852  

 

Pomoc społeczna  

9.500  

 

 

85219  

Ośrodek Pomocy Społecznej  

9.500  

 

 

 

- wydatki bieżące  

9.500  

 

 

 

w tym: wydatki jednostek budżetowych + 9.500  
z tego: związane z   realizacją ich statutowych zadań + 9.500  

 

 

854  

 

Edukacyjna opieka wychowawcza  

11.486  

 

 

85415  

Pomoc materialna dla uczniów  

11.486  

 

 

 

- wydatki bieżące  

11.486  

 

 

 

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych + 11.486  

 

 

900  

 

Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

12.543,25  

 

 

90015  

Oświetlenie ulic,placów i   dróg  

12.543,25  

 

 

 

- wydatki bieżące  

12.543,25  

 

 

 

w tym:   wydatki jednostek budżetowych + 12.543,25  
z tego: związane z   realizacją ich statutowych zadań + 12.543,25  

 

 

§   2.   Załącznik Nr 7   do uchwały budżetowej stanowiący " Dotacje na 2013 rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych " otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 38.290.2013
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 26 września 2013 r.

Dotacje na 2013 rok z   budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych  

 

Dz.  

Rozdz.  

Nazwa jednostki  

Kwota dotacji podmioto - wej  

Kwota dotacji przedmioto - wej  

Kwota dotacji celowej inwestycyjnej  

Kwota dotacji celowej na zadania bieżące  

600  

60014  

Powiat Kłobucki  

 

 

270.000  

 

801  

80113  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy  

 

 

101.000  

 

801  

80195  

Gmina Miasto Częstochowa  

 

 

 

11.273  

851  

85154  

Powiat Kłobucki  

 

 

 

5.000  

851  

85195  

Powiat Kłobucki  

 

 

40.000  

 

900  

90001  

Zakład Działalności Komunalnej i   Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy  

 

107.754  

3.163.302  

 

921  

92109  

Gminny Ośrodek Kultury - instytucja kultury  

353.000  

 

500.000  

 

921  

92116  

Gminna Biblioteka Publiczna- instytucja Kultury  

135.000  

 

 

 

 

 

OGÓŁEM  

488.000  

107.754  

4.074.302  

16.273  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Damian   Pilarz

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »