| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 253/XXXIII/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Miedźno na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212, 235, 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Miedźno na 2013r., które polegają na:

1) zmniejszeniu dochodów bieżących w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 288.000,00 zł.

2) zwiększeniu dochodów bieżących w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 288.000,00 zł.

2. Zmiany przedstawione w ust. 1 obrazuje załącznik Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253/XXXIII/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 24 września 2013 r.

Dział

N a z w a

Zmniejszenie

Zwiększenia

Dochody ogółem

288.000,00

288.000,00

900

GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA  ŚRODOWISKA

288.000,00

-

w tym dochody bieżące:

288.000,00

-

- wpływy z usług

288.000,00

-

756

DOCHODY  OD  OSÓB  PRAWNYCH, OD  OSÓB  FIZYCZNYCH I OD  INNYCH  JEDNOSTEK  NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ  ORAZ  WYDATKI  ZWIĄZANE Z ICH  POBOREM

-

288.000,00

w tym dochody bieżące:

-

288.000,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

-

288.000,00

                           

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »