| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 567/XXXVIII/2013 Rady Miasta Rybnika

z dnia 25 września 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Or .0007.144.2013

2013/070287

UCHWAŁA NR 567/XXXVIII/2013
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej oraz Komisję Finansów

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwaną dalej opłatą, uiszcza się raz na kwartał,
do 20 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału, tj.

a) za I kwartał do 20 marca danego roku,

b) za II kwartał do 20 czerwca danego roku,

c) za III kwartał do 20 września danego roku,

d) za IV kwartał do 20 grudnia danego roku.

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w ust. 1.

3. W przypadku zwiększenia wysokości opłaty w ostatnim miesiącu kwartału możliwe jest uregulowanie dopłaty za ten miesiąc wraz z opłatą za kolejny kwartał.

§ 2. Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Miasta lub w punktach kasowych, prowadzonych
przez podmiot zewnętrzny, w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Rzecznej 8 i ul. Bolesława Chrobrego 2.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 352/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r. poz. 3941) zmieniona uchwałą nr 403/XXVIII/2012 z 28 listopada 2012 r. Rady Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 1212).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »