| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Oświęcim

z dnia 25 września 2013r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.8.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Oświęcim

pomiędzy Miastem Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1
reprezentowanym przez: Pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej
(nr NIP 547-10-06-080), prowadzącym Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej zwane dalej Schroniskiem

a Gminą Oświęcim, reprezentowaną przez: Panią Małgorzatę Grzywa - Wójta Gminy Oświęcim
(nr NIP 549-10-13-539)

przy kontrasygnacie Pana Jacka Sobonia – Skarbnika Gminy Oświęcim

§ 1. Strony zgodnie postanawiają, że w porozumieniu międzygminnym nr ON.II.031.8.2013
z dnia 2 stycznia 2013 r.:

§ 4. ust.1 otrzymuje brzmienie:

Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. i zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2013 r. z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania przez każdą ze stron
z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.8.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje
od dnia 30-10-2013 r.

§ 4. Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do publikacji niniejszego aneksu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA OŚWIĘCIM                                                                      GMINA BIELSKO-BIAŁA

Wójt Gminy


Małgorzata Grzywa

Zastępca Prezydenta Miasta


Lubomir Zawierucha

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Szulikowski

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »