| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Oświęcim

z dnia 25 września 2013r.

do porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.8.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r.w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Oświęcim

pomiędzy Miastem Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1
reprezentowanym przez: Pana Lubomira Zawieruchę - Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej
(nr NIP 547-10-06-080), prowadzącym Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej zwane dalej Schroniskiem

a Gminą Oświęcim, reprezentowaną przez: Panią Małgorzatę Grzywa - Wójta Gminy Oświęcim
(nr NIP 549-10-13-539)

przy kontrasygnacie Pana Jacka Sobonia – Skarbnika Gminy Oświęcim

§ 1. Strony zgodnie postanawiają, że w porozumieniu międzygminnym nr ON.II.031.8.2013
z dnia 2 stycznia 2013 r.:

§ 4. ust.1 otrzymuje brzmienie:

Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r. i zawarte zostaje na czas określony do dnia 31-12-2013 r. z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania przez każdą ze stron
z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia złożonego na piśmie.

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia międzygminnego nr ON.II.031.8.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje
od dnia 30-10-2013 r.

§ 4. Gmina Bielsko-Biała zobowiązuje się do publikacji niniejszego aneksu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

GMINA OŚWIĘCIM                                                                      GMINA BIELSKO-BIAŁA

Wójt Gminy


Małgorzata Grzywa

Zastępca Prezydenta Miasta


Lubomir Zawierucha

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S-NET

Główne dziedziny działalności przedsiębiorstwa to dostawa nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla biznesu i ISP; integracja rozwiązań IT takich jak: serwery, sprzęt telekomunikacyjny,​ ​sprzęt​ ​sieciowy,​ ​outsorcing​ ​IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »