| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/827/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.).

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXV/631/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2012 roku - Uchwale budżetowej miasta Bielska-Białej na 2013 rok, zwanej dalej "Uchwałą budżetową", wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Zmniejsza się dochody budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Zmniejsza się wydatki budżetu miasta, jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5) Załącznik Nr 7 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 3 ust. 1 i 2 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu miasta w kwocie 20.959.204,66 zł.

2. Ustala się, że deficyt budżetu miasta finansowany będzie przychodami:

a) z kredytów w kwocie 10.475.830,00 zł,

b) z pożyczek w kwocie 1.325.932,51 zł,

c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9.157.442,15 zł;

7) Załącznik Nr 9 "Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku
Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) § 3 ust. 4 Uchwały budżetowej otrzymują brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie
48.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 13.366.449,51 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie
34.350.397,00 zł;

9) Załącznik Nr 10 "Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 1, 2, 3 i 4 zawiera Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Uzasadnienie zmian wskazanych w ust.1 pkt 5 i 9 zawiera Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zwiększenia dochodów budżetu miasta.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zwiększenia wydatków budżetu miasta.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zmniejszenia dochodów budżetu miasta.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zmniejszenia wydatków budżetu miasta.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Bielska-Białej na 2013 rok.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2013 roku.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/827/2013
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 24 września 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w załącznikach: "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta w 2013 roku", „Zakres, stawki i kwoty dotacji przedmiotowych w 2013 roku”, „Zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku”, „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 roku”.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »