| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/838/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXI/572/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” oraz art. 40 ust.2 pkt 3, art.41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz 594); art. 12 pkt 8 lit. „a”, art. 91 oraz 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 595).

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. W uchwale Nr XXI/572/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienić § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta na prawach powiatu poprzez sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntu, następuje za zgodą Rady Miejskiej, za wyjątkiem:

a) sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntu w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na podstawie uchwały Nr XXXIV/1055/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych przez najemców oraz udzielania bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 100, poz. 2830 ze zm.),

b) sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntu w związku ze sprzedażą lokali użytkowych na podstawie uchwały Nr XLI/1303/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom oraz określenia kryteriów i zasad ich sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 46, poz.1246 ze zm.),

c) zbywania nieruchomości gruntowej lub jej części, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) o powierzchni do 4 arów oraz sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii właściwej merytorycznie komisji Rady Miejskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »