| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/838/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 24 września 2013r.

w sprawie zmiany § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXI/572/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” oraz art. 40 ust.2 pkt 3, art.41ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz 594); art. 12 pkt 8 lit. „a”, art. 91 oraz 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 595).

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. W uchwale Nr XXI/572/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienić § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

Zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała lub Miasta na prawach powiatu poprzez sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntu, następuje za zgodą Rady Miejskiej, za wyjątkiem:

a) sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntu w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych na podstawie uchwały Nr XXXIV/1055/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 września 2004 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych przez najemców oraz udzielania bonifikaty od ceny przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy lub Miasta Bielsko-Biała na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 100, poz. 2830 ze zm.),

b) sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntu w związku ze sprzedażą lokali użytkowych na podstawie uchwały Nr XLI/1303/2005 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych ich najemcom oraz określenia kryteriów i zasad ich sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 46, poz.1246 ze zm.),

c) zbywania nieruchomości gruntowej lub jej części, o której mowa w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) o powierzchni do 4 arów oraz sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii właściwej merytorycznie komisji Rady Miejskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »