| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 764/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 540/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Częstochowy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy stanowiącym załącznik do uchwały 540/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Częstochowy zmienionej uchwałą Nr 623/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2013 r., wprowadza się następującą zmianę: w § 5 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

na popioły z palenisk – pojemniki metalowe lub wykonane z tworzywa sztucznego o pojemnościach wskazanych w ust. 1 pkt 1) lit. od a) do l)..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »