| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 765/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 542/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. W uchwale 542/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej uchwałą Nr 619/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2013 r. oraz uchwałą Nr 640/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

W przypadku nieruchomości wielolokalowych krotność korzystania z usługi, o której mowa w ust. 2, odnosi się do każdego lokalu.;

2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

TPSZOZ to kontener ustawiany w poszczególnych dzielnicach gminy miasta Częstochowa w wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zielonych dla danej dzielnicy podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w sposób zwyczajowy przyjęty. TPSZOZ funkcjonuje w okresie od kwietnia do końca listopada każdego roku, dwa razy w miesiącu w każdej dzielnicy..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »