| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 765/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 542/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1 pkt 1 i 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Częstochowy
uchwala:

§ 1. W uchwale 542/XXX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej uchwałą Nr 619/XXXIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2013 r. oraz uchwałą Nr 640/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

W przypadku nieruchomości wielolokalowych krotność korzystania z usługi, o której mowa w ust. 2, odnosi się do każdego lokalu.;

2) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

TPSZOZ to kontener ustawiany w poszczególnych dzielnicach gminy miasta Częstochowa w wyznaczonych do tego miejscach, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zielonych dla danej dzielnicy podanym do wiadomości właścicieli nieruchomości zamieszkanych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w sposób zwyczajowy przyjęty. TPSZOZ funkcjonuje w okresie od kwietnia do końca listopada każdego roku, dwa razy w miesiącu w każdej dzielnicy..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roma Opoka

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »